ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[vls]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

 • การออกเสียงคำว่า Gerard Gerard
 • การออกเสียงคำว่า juli juli
 • การออกเสียงคำว่า Scheiding Scheiding
 • การออกเสียงคำว่า Stutte Stutte
 • การออกเสียงคำว่า steden steden
 • การออกเสียงคำว่า dat dat
 • การออกเสียงคำว่า weeg weeg
 • การออกเสียงคำว่า Geurts Geurts
 • การออกเสียงคำว่า Koen Koen
 • การออกเสียงคำว่า sterk sterk
 • การออกเสียงคำว่า trein trein
 • การออกเสียงคำว่า vent vent
 • การออกเสียงคำว่า braden braden
 • การออกเสียงคำว่า kalle kalle
 • การออกเสียงคำว่า Bendig Bendig
 • การออกเสียงคำว่า al al
 • การออกเสียงคำว่า naam naam