ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[vls]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

หมวดหมู่: irregular verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงirregular verb

  • การออกเสียงคำว่า zijn zijn
  • การออกเสียงคำว่า spreken spreken
  • การออกเสียงคำว่า zien zien