ภาษา:

ภาษาเฟลมิช

[vls]

กลับไปยังภาษาเฟลมิช

หมวดหมู่: irregular verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงirregular verb

  • การออกเสียง : zijn zijn
  • การออกเสียง : spreken spreken
  • การออกเสียง : zien zien