ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[vls]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

หมวดหมู่: first name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfirst name

  • การออกเสียงคำว่า Arno Arno
  • การออกเสียงคำว่า Maria Maria
  • การออกเสียงคำว่า uwe uwe
  • การออกเสียงคำว่า Niels Niels
  • การออกเสียงคำว่า Peter Peter
  • การออกเสียงคำว่า braden braden
  • การออกเสียงคำว่า Margaretha Margaretha
  • การออกเสียงคำว่า ander ander