ภาษา:

ภาษาเฟลมิช

[vls]

กลับไปยังภาษาเฟลมิช

หมวดหมู่: first name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfirst name

  • การออกเสียง : Arno Arno
  • การออกเสียง : Maria Maria
  • การออกเสียง : Peter Peter
  • การออกเสียง : uwe uwe
  • การออกเสียง : Niels Niels
  • การออกเสียง : Laura Laura
  • การออกเสียง : braden braden
  • การออกเสียง : Margaretha Margaretha
  • การออกเสียง : ander ander