ภาษา:

เวสต์เฟลมิช

[vls]

กลับไปยัง เวสต์เฟลมิช

 • การออกเสียงคำว่า paard paard
 • การออกเสียงคำว่า kapoen kapoen
 • การออกเสียงคำว่า fuut fuut
 • การออกเสียงคำว่า poes poes
 • การออกเสียงคำว่า ezel ezel
 • การออกเสียงคำว่า kot kot
 • การออกเสียงคำว่า haan haan
 • การออกเสียงคำว่า haai haai
 • การออกเสียงคำว่า neet neet
 • การออกเสียงคำว่า schot schot
 • การออกเสียงคำว่า bles bles