ภาษา:

ภาษาเฟลมิช

[vls]

กลับไปยังภาษาเฟลมิช

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : luid luid
 • การออกเสียง : goeie goeie
 • การออกเสียง : Afrikaans Afrikaans
 • การออกเสียง : schoon schoon
 • การออกเสียง : Zot Zot
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : degoutant degoutant
 • การออกเสียง : wet wet
 • การออกเสียง : warm warm
 • การออกเสียง : twee twee
 • การออกเสียง : pijnlijk pijnlijk
 • การออกเสียง : Duits Duits
 • การออกเสียง : week week
 • การออกเสียง : haven haven
 • การออกเสียง : ziek ziek
 • การออกเสียง : aardig aardig
 • การออกเสียง : onmogelijk onmogelijk
 • การออกเสียง : te te
 • การออกเสียง : vreemd vreemd
 • การออกเสียง : symbolisch symbolisch
 • การออกเสียง : welk welk
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : complex complex
 • การออกเสียง : ander ander
 • การออกเสียง : aangebrand aangebrand
 • การออกเสียง : dwaas dwaas
 • การออกเสียง : dun dun