ภาษา:

ภาษาเฟลมิช

[vls]

กลับไปยังภาษาเฟลมิช

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียงคำว่า luid luid
 • การออกเสียงคำว่า afrikaans afrikaans
 • การออกเสียงคำว่า goeie goeie
 • การออกเสียงคำว่า schoon schoon
 • การออกเสียงคำว่า Zot Zot
 • การออกเสียงคำว่า a a
 • การออกเสียงคำว่า wet wet
 • การออกเสียงคำว่า degoutant degoutant
 • การออกเสียงคำว่า pijnlijk pijnlijk
 • การออกเสียงคำว่า warm warm
 • การออกเสียงคำว่า Duits Duits
 • การออกเสียงคำว่า haven haven
 • การออกเสียงคำว่า ziek ziek
 • การออกเสียงคำว่า aardig aardig
 • การออกเสียงคำว่า onmogelijk onmogelijk
 • การออกเสียงคำว่า week week
 • การออกเสียงคำว่า twee twee
 • การออกเสียงคำว่า symbolisch symbolisch
 • การออกเสียงคำว่า te te
 • การออกเสียงคำว่า vreemd vreemd
 • การออกเสียงคำว่า welk welk
 • การออกเสียงคำว่า complex complex
 • การออกเสียงคำว่า ander ander
 • การออกเสียงคำว่า in in
 • การออกเสียงคำว่า aangebrand aangebrand
 • การออกเสียงคำว่า dwaas dwaas
 • การออกเสียงคำว่า dun dun