ภาษา:

เวียตนาม

[vi]

กลับไปยัง เวียตนาม

  • การออกเสียงคำว่า Bình Long Bình Long
  • การออกเสียงคำว่า Dienbienphu Dienbienphu
  • การออกเสียงคำว่า Bình Tuy Bình Tuy
  • การออกเสียงคำว่า Long Khánh Long Khánh
  • การออกเสียงคำว่า Ia Đrăng Ia Đrăng
  • การออกเสียงคำว่า Quảng Tín Quảng Tín
  • การออกเสียงคำว่า Phước Long Phước Long
  • การออกเสียงคำว่า Trương Tấn Sang Trương Tấn Sang
  • การออกเสียงคำว่า áo dài áo dài
  • การออกเสียงคำว่า Khánh Hòa Khánh Hòa