ภาษา:

เวียตนาม

[vi]

กลับไปยัง เวียตนาม

  • การออกเสียงคำว่า chai chai
  • การออกเสียงคำว่า Trà Trà
  • การออกเสียงคำว่า Cha Cha
  • การออกเสียงคำว่า ki ki
  • การออกเสียงคำว่า te te