ภาษา:

เวียตนาม

[vi]

กลับไปยัง เวียตนาม

 • การออกเสียงคำว่า Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Thu Hương
 • การออกเสียงคำว่า hoi hoi
 • การออกเสียงคำว่า Quang Quang
 • การออกเสียงคำว่า ong ong
 • การออกเสียงคำว่า sy sy
 • การออกเสียงคำว่า Nguyen Nguyen
 • การออกเสียงคำว่า chung chung
 • การออกเสียงคำว่า ng ng
 • การออกเสียงคำว่า Noel Noel
 • การออกเสียงคำว่า Thích Nhất Hạnh Thích Nhất Hạnh
 • การออกเสียงคำว่า vy vy
 • การออกเสียงคำว่า phương phương
 • การออกเสียงคำว่า Theo Theo