ภาษา:

เวียตนาม

[vi]

กลับไปยัง เวียตนาม

หมวดหมู่: Name of a person

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงName of a person

 • การออกเสียงคำว่า Thanh Thanh
 • การออกเสียงคำว่า Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp
 • การออกเสียงคำว่า Dương Văn Minh Dương Văn Minh
 • การออกเสียงคำว่า Nguyễn Văn Thiệu Nguyễn Văn Thiệu
 • การออกเสียงคำว่า Ngô Đình Diệm Ngô Đình Diệm
 • การออกเสียงคำว่า Phạm Văn Đồng Phạm Văn Đồng
 • การออกเสียงคำว่า Phong Phong
 • การออกเสียงคำว่า Trung Trung
 • การออกเสียงคำว่า Y Phương Y Phương
 • การออกเสียงคำว่า Trưng Trắc Trưng Trắc
 • การออกเสียงคำว่า Liêm Liêm