ภาษา:

เวียตนาม

[vi]

กลับไปยัง เวียตนาม

  • การออกเสียงคำว่า qua qua
  • การออกเสียงคำว่า như như
  • การออกเสียงคำว่า che che
  • การออกเสียงคำว่า nếu nếu
  • การออกเสียงคำว่า và
  • การออกเสียงคำว่า nó