ภาษา:

ภาษาเวนิส

[vec]

กลับไปยังภาษาเวนิส

หมวดหมู่: to whistle

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงto whistle

  • การออกเสียง : supiar supiar