ภาษา:

ภาษาเวนิส

[vec]

กลับไปยังภาษาเวนิส

หมวดหมู่: rzeczownik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrzeczownik

 • การออกเสียง : łuna łuna
 • การออกเสียง : fòrmuła fòrmuła
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : bagno bagno
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : banda banda
 • การออกเสียง : Pana Pana
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : autor autor
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : lampion lampion
 • การออกเสียง : pompa pompa
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : robinia robinia
 • การออกเสียง : fular fular
 • การออกเสียง : sól sól
 • การออกเสียง : tato tato
 • การออกเสียง : firma firma
 • การออกเสียง : rana rana
 • การออกเสียง : Malta Malta
 • การออกเสียง : par par
 • การออกเสียง : procedura procedura
 • การออกเสียง : nota nota
 • การออกเสียง : piana piana