ภาษา:

เวนิส

[vec]

กลับไปยัง เวนิส

หมวดหมู่: numeri

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumeri

  • การออกเสียงคำว่า dusento dusento
  • การออกเสียงคำว่า mìe mìe
  • การออกเสียงคำว่า milión milión
  • การออกเสียงคำว่า novessento novessento
  • การออกเสียงคำว่า otossento otossento
  • การออกเสียงคำว่า quatrossento quatrossento
  • การออกเสียงคำว่า setessento setessento
  • การออกเสียงคำว่า siessento siessento
  • การออกเสียงคำว่า sinquessento sinquessento
  • การออกเสียงคำว่า tresento tresento