ภาษา:

ภาษาเวนิส

[vec]

กลับไปยังภาษาเวนิส

หมวดหมู่: numeri

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumeri

  • การออกเสียง : setessento setessento
  • การออกเสียง : novessento novessento
  • การออกเสียง : otossento otossento
  • การออกเสียง : mìe mìe
  • การออกเสียง : siessento siessento
  • การออกเสียง : quatrossento quatrossento
  • การออกเสียง : dusento dusento
  • การออกเสียง : tresento tresento
  • การออกเสียง : milión milión
  • การออกเสียง : sinquessento sinquessento