ภาษา:

ภาษาเวนิส

[vec]

กลับไปยังภาษาเวนิส

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : łuna łuna
 • การออกเสียง : piombo piombo
 • การออกเสียง : fòrmuła fòrmuła
 • การออกเสียง : question question
 • การออกเสียง : trón trón
 • การออกเสียง : Calcio Calcio
 • การออกเสียง : fin fin
 • การออกเสียง : canonada canonada
 • การออกเสียง : confession confession
 • การออกเสียง : tarabuso tarabuso
 • การออกเสียง : barco barco
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : alto alto
 • การออกเสียง : campagne campagne
 • การออกเสียง : bagno bagno
 • การออกเสียง : Brunei Brunei
 • การออกเสียง : pena pena
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : pegno pegno
 • การออกเสียง : tuti tuti
 • การออกเสียง : banda banda
 • การออกเสียง : Pana Pana
 • การออกเสียง : andada andada
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : cìcara cìcara
 • การออกเสียง : funeral funeral
 • การออกเสียง : confusion confusion
 • การออกเสียง : magnon magnon
 • การออกเสียง : zinco zinco
 • การออกเสียง : paragon paragon
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : precision precision
 • การออกเสียง : impression impression
 • การออกเสียง : rogna rogna
 • การออกเสียง : parsimonioso parsimonioso
 • การออกเสียง : profession profession
 • การออกเสียง : Belize Belize
 • การออกเสียง : manifesto manifesto
 • การออกเสียง : stagno stagno
 • การออกเสียง : Congo Congo
 • การออกเสียง : tó
 • การออกเสียง : impianto impianto
 • การออกเสียง : menta menta
 • การออกเสียง : autor autor
 • การออกเสียง : pension pension
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : parlamento parlamento
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : lampion lampion
 • การออกเสียง : supa supa
 • การออกเสียง : cùpoła cùpoła
 • การออกเสียง : furgon furgon
 • การออกเสียง : verdure verdure
 • การออกเสียง : pompa pompa
 • การออกเสียง : repression repression
 • การออกเสียง : possession possession
 • การออกเสียง : desmontar desmontar
 • การออกเสียง : cretin cretin
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : división división
 • การออกเสียง : carton carton
 • การออกเสียง : cultura cultura
 • การออกเสียง : zona zona
 • การออกเสียง : suro suro
 • การออกเสียง : robinia robinia
 • การออกเสียง : schina schina
 • การออกเสียง : fusto fusto
 • การออกเสียง : Miran Miran
 • การออกเสียง : procura procura
 • การออกเสียง : carbònio carbònio
 • การออกเสียง : fìsica fìsica
 • การออกเสียง : pretension pretension
 • การออกเสียง : usta usta
 • การออกเสียง : stress stress
 • การออกเสียง : carota carota
 • การออกเสียง : bèstia bèstia
 • การออกเสียง : star star
 • การออกเสียง : comportamento comportamento
 • การออกเสียง : centro centro
 • การออกเสียง : cica cica
 • การออกเสียง : cordon cordon
 • การออกเสียง : fular fular
 • การออกเสียง : artista artista
 • การออกเสียง : radical radical
 • การออกเสียง : sól sól
 • การออกเสียง : Eritrea Eritrea
 • การออกเสียง : pin pin
 • การออกเสียง : botànica botànica
 • การออกเสียง : tato tato
 • การออกเสียง : carpeta carpeta
 • การออกเสียง : bravura bravura
 • การออกเสียง : tè
 • การออกเสียง : oferta oferta
 • การออกเสียง : rame rame
 • การออกเสียง : azoto azoto
 • การออกเสียง : bidon bidon
 • การออกเสียง : él él
 • การออกเสียง : firma firma