ภาษา:

เวนิส

[vec]

กลับไปยัง เวนิส

 • การออกเสียงคำว่า Amor Amor
 • การออกเสียงคำว่า sól sól
 • การออกเสียงคำว่า man man
 • การออกเสียงคำว่า Pana Pana
 • การออกเสียงคำว่า piana piana
 • การออกเสียงคำว่า Australia Australia
 • การออกเสียงคำว่า Malta Malta
 • การออกเสียงคำว่า 4 4
 • การออกเสียงคำว่า 6 6
 • การออกเสียงคำว่า robinia robinia
 • การออกเสียงคำว่า fin fin
 • การออกเสียงคำว่า star star
 • การออกเสียงคำว่า can can
 • การออกเสียงคำว่า supa supa
 • การออกเสียงคำว่า furgon furgon
 • การออกเสียงคำว่า firma firma
 • การออกเสียงคำว่า do do
 • การออกเสียงคำว่า schina schina
 • การออกเสียงคำว่า Benin Benin
 • การออกเสียงคำว่า carota carota
 • การออกเสียงคำว่า paragon paragon
 • การออกเสียงคำว่า cretin cretin
 • การออกเสียงคำว่า ossìgeno ossìgeno
 • การออกเสียงคำว่า tato tato
 • การออกเสียงคำว่า 12 12
 • การออกเสียงคำว่า pan pan
 • การออกเสียงคำว่า question question
 • การออกเสียงคำว่า par par
 • การออกเสียงคำว่า rame rame
 • การออกเสียงคำว่า Africa Africa