ภาษา:

เวนิส

[vec]

กลับไปยัง เวนิส

 • การออกเสียงคำว่า vaca vaca
 • การออกเสียงคำว่า porta porta
 • การออกเสียงคำว่า chitara chitara
 • การออกเสียงคำว่า caldana caldana
 • การออกเสียงคำว่า polpeta polpeta
 • การออกเสียงคำว่า strada strada
 • การออกเสียงคำว่า posta posta
 • การออกเสียงคำว่า vin vin
 • การออกเสียงคำว่า pianta pianta
 • การออกเสียงคำว่า gamba gamba
 • การออกเสียงคำว่า comò comò
 • การออกเสียงคำว่า corente corente
 • การออกเสียงคำว่า matina matina
 • การออกเสียงคำว่า cagna cagna
 • การออกเสียงคำว่า merlo merlo
 • การออกเสียงคำว่า galeta galeta
 • การออกเสียงคำว่า papina papina
 • การออกเสียงคำว่า paga paga
 • การออกเสียงคำว่า braghe braghe
 • การออกเสียงคำว่า calsa calsa
 • การออกเสียงคำว่า calse calse
 • การออกเสียงคำว่า campagna campagna
 • การออกเสียงคำว่า pignata pignata
 • การออกเสียงคำว่า cuco cuco
 • การออกเสียงคำว่า fiaca fiaca
 • การออกเสียงคำว่า drito drito
 • การออกเสียงคำว่า ciuca ciuca
 • การออกเสียงคำว่า campana campana
 • การออกเสียงคำว่า campo campo
 • การออกเสียงคำว่า cultura cultura