ภาษา:

เวนิส

[vec]

กลับไปยัง เวนิส

 • การออกเสียงคำว่า brìtoła brìtoła
 • การออกเสียงคำว่า zéola zéola
 • การออกเสียงคำว่า saresèr saresèr
 • การออกเสียงคำว่า osèl osèl
 • การออกเสียงคำว่า cuciaro cuciaro
 • การออกเสียงคำว่า tamai tamai
 • การออกเสียงคำว่า schiz schiz
 • การออกเสียงคำว่า pastìn pastìn
 • การออกเสียงคำว่า tananai tananai
 • การออกเสียงคำว่า Rustego Rustego
 • การออกเสียงคำว่า Belun Belun