ภาษา:

เวนิส

[vec]

กลับไปยัง เวนิส

 • การออกเสียงคำว่า fossa fossa
 • การออกเสียงคำว่า bestial bestial
 • การออกเสียงคำว่า paco paco
 • การออกเสียงคำว่า vaca vaca
 • การออกเสียงคำว่า borétoła borétoła
 • การออกเสียงคำว่า połastro połastro
 • การออกเสียงคำว่า moscàt moscàt
 • การออกเสียงคำว่า cunìcio cunìcio
 • การออกเสียงคำว่า pìt pìt
 • การออกเสียงคำว่า croàt croàt
 • การออกเสียงคำว่า tarabuso tarabuso
 • การออกเสียงคำว่า suro suro
 • การออกเสียงคำว่า volpe volpe
 • การออกเสียงคำว่า macaco macaco
 • การออกเสียงคำว่า ganso ganso
 • การออกเสียงคำว่า gato gato