ภาษา:

ภาษาเวนิส

[vec]

กลับไปยังภาษาเวนิส

หมวดหมู่: animals

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanimals

 • การออกเสียง : vaca vaca
 • การออกเสียง : gato gato
 • การออกเสียง : cunìcio cunìcio
 • การออกเสียง : połastro połastro
 • การออกเสียง : fossa fossa
 • การออกเสียง : tarabuso tarabuso
 • การออกเสียง : paco paco
 • การออกเสียง : croàt croàt
 • การออกเสียง : ganso ganso
 • การออกเสียง : suro suro
 • การออกเสียง : borétoła borétoła
 • การออกเสียง : bestial bestial
 • การออกเสียง : moscàt moscàt
 • การออกเสียง : macaco macaco
 • การออกเสียง : volpe volpe
 • การออกเสียง : pìt pìt