ภาษา:

ภาษาเวนิส

[vec]

กลับไปยังภาษาเวนิส

หมวดหมู่: animali

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanimali

  • การออกเสียง : anguèła anguèła
  • การออกเสียง : borétoła borétoła
  • การออกเสียง : croàt croàt
  • การออกเสียง : cunìcio cunìcio
  • การออกเสียง : maton maton
  • การออกเสียง : moscàt moscàt
  • การออกเสียง : pìt pìt
  • การออกเสียง : połastro połastro
  • การออกเสียง : volpe volpe