ภาษา:

เวนิส

[vec]

กลับไปยัง เวนิส

หมวดหมู่: animali

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanimali

  • การออกเสียงคำว่า cunìcio cunìcio
  • การออกเสียงคำว่า połastro połastro
  • การออกเสียงคำว่า anguèła anguèła
  • การออกเสียงคำว่า croàt croàt
  • การออกเสียงคำว่า borétoła borétoła
  • การออกเสียงคำว่า moscàt moscàt
  • การออกเสียงคำว่า maton maton
  • การออกเสียงคำว่า volpe volpe
  • การออกเสียงคำว่า pìt pìt