ภาษา:

ยูเครน

[uk]

กลับไปยัง ยูเครน

 • การออกเสียงคำว่า вести вести
 • การออกเสียงคำว่า здiйснено здiйснено
 • การออกเสียงคำว่า любить любить
 • การออกเสียงคำว่า вирячитися вирячитися
 • การออกเสียงคำว่า побратися побратися
 • การออกเสียงคำว่า цяцькувати цяцькувати
 • การออกเสียงคำว่า додавати додавати
 • การออกเสียงคำว่า прописати прописати
 • การออกเสียงคำว่า промарнувати промарнувати
 • การออกเสียงคำว่า держать держать
 • การออกเสียงคำว่า думаю думаю
 • การออกเสียงคำว่า говорю говорю
 • การออกเสียงคำว่า даю даю
 • การออกเสียงคำว่า люблю люблю
 • การออกเสียงคำว่า ходити ходити
 • การออกเสียงคำว่า слабити слабити
 • การออกเสียงคำว่า слати слати
 • การออกเสียงคำว่า створити створити
 • การออกเสียงคำว่า ткати ткати
 • การออกเสียงคำว่า улазити улазити
 • การออกเสียงคำว่า питати питати
 • การออกเสียงคำว่า купати купати
 • การออกเสียงคำว่า казати казати
 • การออกเสียงคำว่า лити лити
 • การออกเสียงคำว่า кинути кинути
 • การออกเสียงคำว่า носити носити
 • การออกเสียงคำว่า копати копати
 • การออกเสียงคำว่า вабити вабити
 • การออกเสียงคำว่า дати дати
 • การออกเสียงคำว่า журити журити