ภาษา:

ภาษายูเครน

[uk]

กลับไปยังภาษายูเครน

หมวดหมู่: first names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfirst names

 • การออกเสียง : Леся Леся
 • การออกเสียง : Михайлина Михайлина
 • การออกเสียง : Майя Майя
 • การออกเสียง : Наталка Наталка
 • การออกเสียง : Рита Рита
 • การออกเสียง : Марфа Марфа
 • การออกเสียง : Муся Муся
 • การออกเสียง : Ліда Ліда
 • การออกเสียง : Наталочка Наталочка
 • การออกเสียง : Меланія Меланія
 • การออกเสียง : Любомила Любомила
 • การออกเสียง : Надійка Надійка
 • การออกเสียง : Лідія Лідія
 • การออกเสียง : Млада Млада
 • การออกเสียง : Мар'яна Мар'яна
 • การออกเสียง : Наталя Наталя
 • การออกเสียง : Мечислава Мечислава
 • การออกเสียง : Любомира Любомира
 • การออกเสียง : Маркіяна Маркіяна
 • การออกเสียง : Вірослава Вірослава
 • การออกเสียง : Євдокія Євдокія
 • การออกเสียง : Явдоха Явдоха
 • การออกเสียง : Ася Ася
 • การออกเสียง : Ганя Ганя
 • การออกเสียง : Іванна Іванна
 • การออกเสียง : Роксолана Роксолана
 • การออกเสียง : Тося Тося
 • การออกเสียง : Василина Василина
 • การออกเสียง : Дуся Дуся
 • การออกเสียง : Софія Софія
 • การออกเสียง : Анастасія Анастасія
 • การออกเสียง : Галина Галина
 • การออกเสียง : Злата Злата
 • การออกเสียง : Настуся Настуся
 • การออกเสียง : Валентина Валентина
 • การออกเสียง : Дзвенимира Дзвенимира
 • การออกเสียง : Каміла Каміла
 • การออกเสียง : Олена Олена
 • การออกเสียง : Віта Віта
 • การออกเสียง : Єлизавета Єлизавета
 • การออกเสียง : Богдана Богдана
 • การออกเสียง : Горпина Горпина
 • การออกเสียง : Ілона Ілона
 • การออกเสียง : Марина Марина
 • การออกเสียง : Ніка Ніка
 • การออกเสียง : Ельвіра Ельвіра
 • การออกเสียง : Ангеліна Ангеліна
 • การออกเสียง : галка галка
 • การออกเสียง : Златослава Златослава
 • การออกเสียง : Настя Настя
 • การออกเสียง : Тетяна Тетяна
 • การออกเสียง : Валерія Валерія
 • การออกเสียง : Дзвенислава Дзвенислава
 • การออกเสียง : Карина Карина
 • การออกเสียง : Віталіна Віталіна
 • การออกเสียง : Богуслава Богуслава
 • การออกเสียง : Інеса Інеса
 • การออกเสียง : Руслана Руслана
 • การออกเสียง : Вероніка Вероніка
 • การออกเสียง : Емілія Емілія
 • การออกเสียง : Мирося Мирося
 • การออกเสียง : Юлія Юлія
 • การออกเสียง : Галя Галя
 • การออกเสียง : Зорина Зорина
 • การออกเสียง : Наталія Наталія
 • การออกเสียง : Рина Рина
 • การออกเสียง : Валя Валя
 • การออกเสียง : Дзвінка Дзвінка
 • การออกเสียง : Кароліна Кароліна
 • การออกเสียง : Віталія Віталія
 • การออกเสียง : любка любка
 • การออกเสียง : Ярина Ярина
 • การออกเสียง : Дарина Дарина
 • การออกเสียง : Інна Інна
 • การออกเสียง : Вікторина Вікторина
 • การออกเสียง : Єва Єва
 • การออกเสียง : Анжела Анжела
 • การออกเสียง : Гандзя Гандзя
 • การออกเสียง : Зоряна Зоряна
 • การออกเสียง : Варвара Варвара
 • การออกเสียง : Діана Діана
 • การออกเสียง : Катерина Катерина
 • การออกเสียง : Аліна Аліна
 • การออกเสียง : Владислава Владислава
 • การออกเสียง : любов любов
 • การออกเสียง : Ярися Ярися
 • การออกเสียง : Борислава Борислава
 • การออกเสียง : Дарія Дарія
 • การออกเสียง : Ірена Ірена
 • การออกเสียง : Марічка Марічка
 • การออกเสียง : Одарка Одарка
 • การออกเสียง : Світлана Світлана
 • การออกเสียง : Вікторія Вікторія
 • การออกเสียง : Міла Міла
 • การออกเสียง : Анжеліка Анжеліка
 • การออกเสียง : Ганна Ганна
 • การออกเสียง : Діна Діна
 • การออกเสียง : Катруся Катруся
 • การออกเสียง : Аліса Аліса
 • การออกเสียง : Власта Власта