ภาษา:

ภาษายูเครน

[uk]

กลับไปยังภาษายูเครน

หมวดหมู่: first names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfirst names

 • การออกเสียง : Болеслава Болеслава
 • การออกเสียง : Ядвіга Ядвіга
 • การออกเสียง : Ясонька Ясонька
 • การออกเสียง : Яська Яська
 • การออกเสียง : Ярош Ярош
 • การออกเสียง : Тоня Тоня
 • การออกเสียง : Маланка Маланка
 • การออกเสียง : Варка Варка
 • การออกเสียง : Дана Дана
 • การออกเสียง : Марта Марта
 • การออกเสียง : Хима Хима
 • การออกเสียง : Танюся Танюся
 • การออกเสียง : Устина Устина
 • การออกเสียง : Юльця Юльця
 • การออกเสียง : Тетяночка Тетяночка
 • การออกเสียง : Христина Христина
 • การออกเสียง : Таня Таня
 • การออกเสียง : Устя Устя
 • การออกเสียง : Стефа Стефа
 • การออกเสียง : Юля Юля
 • การออกเสียง : Тодося Тодося
 • การออกเสียง : Оляна Оляна
 • การออกเสียง : Христуня Христуня
 • การออกเสียง : Тася Тася
 • การออกเสียง : Ярослава Ярослава
 • การออกเสียง : Федося Федося
 • การออกเสียง : Стефанія Стефанія
 • การออกเสียง : Юстина Юстина
 • การออกเสียง : Христуся Христуся
 • การออกเสียง : Тая Тая
 • การออกเสียง : Сусанна Сусанна
 • การออกเสียง : Христя Христя
 • การออกเสียง : Текля Текля
 • การออกเสียง : Феофанія Феофанія
 • การออกเสียง : Таїсія Таїсія
 • การออกเสียง : Уля Уля
 • การออกเสียง : Векла Векла
 • การออกเสียง : Чеслава Чеслава
 • การออกเสียง : Харитя Харитя
 • การออกเสียง : Тамара Тамара
 • การออกเสียง : Яніна Яніна
 • การออกเสียง : Уляна Уляна
 • การออกเสียง : Тетянка Тетянка
 • การออกเสียง : Яся Яся
 • การออกเสียง : Соломія Соломія
 • การออกเสียง : Єля Єля
 • การออกเสียง : Поліна Поліна
 • การออกเสียง : Руся Руся
 • การออกเสียง : Палагна Палагна
 • การออกเสียง : Стелла Стелла
 • การออกเสียง : Оля Оля
 • การออกเสียง : Солоха Солоха
 • การออกเสียง : Єфросинія Єфросинія
 • การออกเสียง : Пріська Пріська
 • การออกเสียง : Палажка Палажка
 • การออกเสียง : Зося Зося
 • การออกเสียง : Розалія Розалія
 • การออกเสียง : Соня Соня
 • การออกเสียง : Святослава Святослава
 • การออกเสียง : Параска Параска
 • การออกเสียง : Роксана Роксана
 • การออกเสียง : Орина Орина
 • การออกเสียง : Софійка Софійка
 • การออกเสียง : Радислава Радислава
 • การออกเสียง : Параскева Параскева
 • การออกเสียง : Орися Орися
 • การออกเสียง : Раїса Раїса
 • การออกเสียง : Парася Парася
 • การออกเสียง : Ростислава Ростислава
 • การออกเสียง : Павлина Павлина
 • การออกเสียง : Станіслава Станіслава
 • การออกเสียง : Рената Рената
 • การออกเสียง : Сніжана Сніжана
 • การออกเสียง : Єлька Єлька
 • การออกเสียง : Петрина Петрина
 • การออกเสียง : Лана Лана
 • การออกเสียง : Стася Стася
 • การออกเสียง : Маруся Маруся
 • การออกเสียง : Мстислава Мстислава
 • การออกเสียง : Марійка Марійка
 • การออกเสียง : Нонна Нонна
 • การออกเสียง : Леся Леся
 • การออกเสียง : Михайлина Михайлина
 • การออกเสียง : Майя Майя
 • การออกเสียง : Наталка Наталка
 • การออกเสียง : Рита Рита
 • การออกเสียง : Марфа Марфа
 • การออกเสียง : Муся Муся
 • การออกเสียง : Ліда Ліда
 • การออกเสียง : Наталочка Наталочка
 • การออกเสียง : Меланія Меланія
 • การออกเสียง : Любомила Любомила
 • การออกเสียง : Надійка Надійка
 • การออกเสียง : Лідія Лідія
 • การออกเสียง : Млада Млада
 • การออกเสียง : Мар'яна Мар'яна
 • การออกเสียง : Наталя Наталя
 • การออกเสียง : Мечислава Мечислава
 • การออกเสียง : Любомира Любомира
 • การออกเสียง : Маркіяна Маркіяна