ภาษา:

ยูเครน

[uk]

กลับไปยัง ยูเครน

หมวดหมู่: female names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfemale names

 • การออกเสียงคำว่า Болеслава Болеслава
 • การออกเสียงคำว่า Ядвіга Ядвіга
 • การออกเสียงคำว่า Тоня Тоня
 • การออกเสียงคำว่า Маланка Маланка
 • การออกเสียงคำว่า Варка Варка
 • การออกเสียงคำว่า Дана Дана
 • การออกเสียงคำว่า Марта Марта
 • การออกเสียงคำว่า Тетянка Тетянка
 • การออกเสียงคำว่า Хима Хима
 • การออกเสียงคำว่า Танюся Танюся
 • การออกเสียงคำว่า Устина Устина
 • การออกเสียงคำว่า Юльця Юльця
 • การออกเสียงคำว่า Тетяночка Тетяночка
 • การออกเสียงคำว่า Христина Христина
 • การออกเสียงคำว่า Таня Таня
 • การออกเสียงคำว่า Устя Устя
 • การออกเสียงคำว่า Векла Векла
 • การออกเสียงคำว่า Стефа Стефа
 • การออกเสียงคำว่า Юля Юля
 • การออกเสียงคำว่า Тодося Тодося
 • การออกเสียงคำว่า Христуня Христуня
 • การออกเสียงคำว่า Тася Тася
 • การออกเสียงคำว่า Ярослава Ярослава
 • การออกเสียงคำว่า Федося Федося
 • การออกเสียงคำว่า Стефанія Стефанія
 • การออกเสียงคำว่า Юстина Юстина
 • การออกเสียงคำว่า Оляна Оляна
 • การออกเสียงคำว่า Христуся Христуся
 • การออกเสียงคำว่า Тая Тая
 • การออกเสียงคำว่า Яся Яся
 • การออกเสียงคำว่า Сусанна Сусанна
 • การออกเสียงคำว่า Христя Христя
 • การออกเสียงคำว่า Текля Текля
 • การออกเสียงคำว่า Феофанія Феофанія
 • การออกเสียงคำว่า Таїсія Таїсія
 • การออกเสียงคำว่า Уля Уля
 • การออกเสียงคำว่า Чеслава Чеслава
 • การออกเสียงคำว่า Харитя Харитя
 • การออกเสียงคำว่า Тамара Тамара
 • การออกเสียงคำว่า Яніна Яніна
 • การออกเสียงคำว่า Уляна Уляна
 • การออกเสียงคำว่า Павлина Павлина
 • การออกเสียงคำว่า Стася Стася
 • การออกเสียงคำว่า Соломія Соломія
 • การออกเสียงคำว่า Поліна Поліна
 • การออกเสียงคำว่า Руся Руся
 • การออกเสียงคำว่า Палагна Палагна
 • การออกเสียงคำว่า Стелла Стелла
 • การออกเสียงคำว่า Ольга Ольга
 • การออกเสียงคำว่า Солоха Солоха
 • การออกเสียงคำว่า Єлька Єлька
 • การออกเสียงคำว่า Пріська Пріська
 • การออกเสียงคำว่า Лана Лана
 • การออกเสียงคำว่า Палажка Палажка
 • การออกเสียงคำว่า Розалія Розалія
 • การออกเสียงคำว่า Оля Оля
 • การออกเสียงคำว่า Єля Єля
 • การออกเสียงคำว่า Святослава Святослава
 • การออกเสียงคำว่า Параска Параска
 • การออกเสียงคำว่า Роксана Роксана
 • การออกเสียงคำว่า Софійка Софійка
 • การออกเสียงคำว่า Єфросинія Єфросинія
 • การออกเสียงคำว่า Радислава Радислава
 • การออกเสียงคำว่า Параскева Параскева
 • การออกเสียงคำว่า Зося Зося
 • การออกเสียงคำว่า Орина Орина
 • การออกเสียงคำว่า Раїса Раїса
 • การออกเสียงคำว่า Парася Парася
 • การออกเสียงคำว่า Ростислава Ростислава
 • การออกเสียงคำว่า Орися Орися
 • การออกเสียงคำว่า Станіслава Станіслава
 • การออกเสียงคำว่า Рената Рената
 • การออกเสียงคำว่า Сніжана Сніжана
 • การออกเสียงคำว่า Петрина Петрина
 • การออกเสียงคำว่า Кіра Кіра
 • การออกเสียงคำว่า Мирослава Мирослава
 • การออกเสียงคำว่า Люда Люда
 • การออกเสียงคำว่า Олеся Олеся
 • การออกเสียงคำว่า Ліна Ліна
 • การออกเสียงคำว่า Мотря Мотря
 • การออกเสียงคำว่า Ніна Ніна
 • การออกเสียงคำว่า Лада Лада
 • การออกเสียงคำว่า Людмила Людмила
 • การออกเสียงคำว่า Рита Рита
 • การออกเสียงคำว่า Марусина Марусина
 • การออกเสียงคำว่า Любава Любава
 • การออกเสียงคำว่า Мстислава Мстислава
 • การออกเสียงคำว่า Марися Марися
 • การออกเสียงคำว่า Нонна Нонна
 • การออกเสียงคำว่า Михайлина Михайлина
 • การออกเสียงคำว่า Люся Люся
 • การออกเสียงคำว่า Наталка Наталка
 • การออกเสียงคำว่า Маруся Маруся
 • การออกเสียงคำว่า Муся Муся
 • การออกเสียงคำว่า Марійка Марійка
 • การออกเสียงคำว่า Леся Леся
 • การออกเสียงคำว่า Майя Майя
 • การออกเสียงคำว่า Наталочка Наталочка
 • การออกเสียงคำว่า Марфа Марфа
 • การออกเสียงคำว่า Надійка Надійка