ภาษา:

ภาษายูเครน

[uk]

กลับไปยังภาษายูเครน

หมวดหมู่: female names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfemale names

 • การออกเสียง : Марусина Марусина
 • การออกเสียง : Любава Любава
 • การออกเสียง : Мстислава Мстислава
 • การออกเสียง : Марися Марися
 • การออกเสียง : Нонна Нонна
 • การออกเสียง : Михайлина Михайлина
 • การออกเสียง : Люся Люся
 • การออกเสียง : Наталка Наталка
 • การออกเสียง : Маруся Маруся
 • การออกเสียง : Муся Муся
 • การออกเสียง : Марійка Марійка
 • การออกเสียง : Леся Леся
 • การออกเสียง : Майя Майя
 • การออกเสียง : Наталочка Наталочка
 • การออกเสียง : Марфа Марфа
 • การออกเสียง : Надійка Надійка
 • การออกเสียง : Вікторина Вікторина
 • การออกเสียง : Єва Єва
 • การออกเสียง : Явдоха Явдоха
 • การออกเสียง : Анжела Анжела
 • การออกเสียง : Гандзя Гандзя
 • การออกเสียง : Роксолана Роксолана
 • การออกเสียง : Тося Тося
 • การออกเสียง : Варвара Варвара
 • การออกเสียง : Діана Діана
 • การออกเสียง : Катруся Катруся
 • การออกเสียง : Софія Софія
 • การออกเสียง : Владислава Владислава
 • การออกเสียง : Жанна Жанна
 • การออกเสียง : Надія Надія
 • การออกเสียง : Борислава Борислава
 • การออกเสียง : Дарія Дарія
 • การออกเสียง : Ірина Ірина
 • การออกเสียง : Марія Марія
 • การออกเสียง : Олександра Олександра
 • การออกเสียง : Вікторія Вікторія
 • การออกเสียง : Євгенія Євгенія
 • การออกเสียง : Анжеліка Анжеліка
 • การออกเสียง : Ганна Ганна
 • การออกเสียง : Зоя Зоя
 • การออกเสียง : Діна Діна
 • การออกเสียง : Катря Катря
 • การออกเสียง : Аліна Аліна
 • การออกเสียง : Власта Власта
 • การออกเสียง : Зінаїда Зінаїда
 • การออกเสียง : Настуся Настуся
 • การออกเสียง : Тетяна Тетяна
 • การออกเสียง : Броніслава Броніслава
 • การออกเสียง : Дарка Дарка
 • การออกเสียง : Ївга Ївга
 • การออกเสียง : Олена Олена
 • การออกเสียง : Віра Віра
 • การออกเสียง : Євдокія Євдокія
 • การออกเสียง : Антоніна Антоніна
 • การออกเสียง : Ганнуся Ганнуся
 • การออกเสียง : Іванна Іванна
 • การออกเสียง : Ніка Ніка
 • การออกเสียง : Руслана Руслана
 • การออกเสียง : Варя Варя
 • การออกเสียง : Дуня Дуня
 • การออกเสียง : Юлія Юлія
 • การออกเสียง : Аліса Аліса
 • การออกเสียง : Всеслава Всеслава
 • การออกเสียง : Злата Злата
 • การออกเสียง : Настя Настя
 • การออกเสียง : Рина Рина
 • การออกเสียง : В'ячеслава В'ячеслава
 • การออกเสียง : Даруся Даруся
 • การออกเสียง : Каміла Каміла
 • การออกเสียง : Вірослава Вірослава
 • การออกเสียง : Єлизавета Єлизавета
 • การออกเสียง : Ярина Ярина
 • การออกเสียง : Ася Ася
 • การออกเสียง : Ганя Ганя
 • การออกเสียง : Ілона Ілона
 • การออกเสียง : Марина Марина
 • การออกเสียง : Василина Василина
 • การออกเสียง : Дуся Дуся
 • การออกเสียง : Мирося Мирося
 • การออกเสียง : Альбіна Альбіна
 • การออกเสียง : Галина Галина
 • การออกเสียง : Златослава Златослава
 • การออกเสียง : Наталія Наталія
 • การออกเสียง : Валентина Валентина
 • การออกเสียง : Дзвенимира Дзвенимира
 • การออกเสียง : Карина Карина
 • การออกเสียง : Віта Віта
 • การออกเสียง : Ярися Ярися
 • การออกเสียง : Богдана Богдана
 • การออกเสียง : Горпина Горпина
 • การออกเสียง : Інеса Інеса
 • การออกเสียง : Світлана Світлана
 • การออกเสียง : Ельвіра Ельвіра
 • การออกเสียง : Анастасія Анастасія
 • การออกเสียง : галка галка
 • การออกเสียง : Зорина Зорина
 • การออกเสียง : Валерія Валерія
 • การออกเสียง : Дзвенислава Дзвенислава
 • การออกเสียง : Кароліна Кароліна
 • การออกเสียง : Віталіна Віталіна