ภาษา:

ยูเครน

[uk]

กลับไปยัง ยูเครน

 • การออกเสียงคำว่า бідно́та бідно́та
 • การออกเสียงคำว่า Малина Малина
 • การออกเสียงคำว่า павутиння павутиння
 • การออกเสียงคำว่า шахрайня шахрайня
 • การออกเสียงคำว่า городина городина
 • การออกเสียงคำว่า ляхва ляхва
 • การออกเสียงคำว่า гілля гілля
 • การออกเสียงคำว่า зброя зброя
 • การออกเสียงคำว่า цибуля цибуля
 • การออกเสียงคำว่า Картопля Картопля
 • การออกเสียงคำว่า ледач ледач
 • การออกเสียงคำว่า горобина горобина
 • การออกเสียงคำว่า бадилля бадилля
 • การออกเสียงคำว่า Голота Голота
 • การออกเสียงคำว่า каліцтво каліцтво
 • การออกเสียงคำว่า юнацтво юнацтво
 • การออกเสียงคำว่า колосся колосся
 • การออกเสียงคำว่า потомство потомство
 • การออกเสียงคำว่า Галич Галич
 • การออกเสียงคำว่า волоття волоття
 • การออกเสียงคำว่า дуб'я дуб'я
 • การออกเสียงคำว่า верб'я верб'я
 • การออกเสียงคำว่า комарня комарня
 • การออกเสียงคำว่า рослинність рослинність
 • การออกเสียงคำว่า звірота звірота
 • การออกเสียงคำว่า птаство птаство
 • การออกเสียงคำว่า непотріб непотріб
 • การออกเสียงคำว่า лозиння лозиння
 • การออกเสียงคำว่า козацтво козацтво
 • การออกเสียงคำว่า духовенство духовенство