ภาษา:

ภาษายูเครน

[uk]

กลับไปยังภาษายูเครน

หมวดหมู่: фамилии

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงфамилии

 • การออกเสียง : ю ю
 • การออกเสียง : абрикосов абрикосов
 • การออกเสียง : Семак Семак
 • การออกเสียง : фактор фактор
 • การออกเสียง : Басараб Басараб
 • การออกเสียง : кава кава
 • การออกเสียง : Ткачук Ткачук
 • การออกเสียง : Тищенко Тищенко
 • การออกเสียง : пупопуз пупопуз
 • การออกเสียง : Стоян Стоян
 • การออกเสียง : Янг Янг
 • การออกเสียง : Скрудж Скрудж
 • การออกเสียง : Фрунзе Фрунзе
 • การออกเสียง : х х
 • การออกเสียง : Юшко Юшко
 • การออกเสียง : яхонт яхонт
 • การออกเสียง : Янюк Янюк
 • การออกเสียง : шульга шульга
 • การออกเสียง : Яцков Яцков
 • การออกเสียง : Яхно Яхно
 • การออกเสียง : Яшник Яшник
 • การออกเสียง : цап цап
 • การออกเสียง : Ющенко Ющенко
 • การออกเสียง : Ященко Ященко
 • การออกเสียง : швед швед
 • การออกเสียง : Ярощук Ярощук
 • การออกเสียง : Яковенко Яковенко
 • การออกเสียง : ягода ягода
 • การออกเสียง : Яремич Яремич
 • การออกเสียง : Якубенко Якубенко
 • การออกเสียง : Ярошук Ярошук
 • การออกเสียง : Ющук Ющук
 • การออกเสียง : Юран Юран
 • การออกเสียง : щур щур
 • การออกเสียง : хорунжий хорунжий
 • การออกเสียง : Яковлев Яковлев
 • การออกเสียง : Юхимович Юхимович
 • การออกเสียง : Федорив Федорив
 • การออกเสียง : Широких Широких
 • การออกเสียง : Якубов Якубов
 • การออกเสียง : шаповал шаповал
 • การออกเสียง : Удовиченко Удовиченко
 • การออกเสียง : чайка чайка
 • การออกเสียง : Ярошенко Ярошенко
 • การออกเสียง : чиж чиж
 • การออกเสียง : Янков Янков
 • การออกเสียง : Якушенко Якушенко
 • การออกเสียง : ц ц
 • การออกเสียง : шило шило
 • การออกเสียง : янчук янчук
 • การออกเสียง : Яненко Яненко
 • การออกเสียง : яровой яровой
 • การออกเสียง : ястреб ястреб
 • การออกเสียง : шкода шкода
 • การออกเสียง : Яцюк Яцюк
 • การออกเสียง : Янченко Янченко
 • การออกเสียง : художник художник
 • การออกเสียง : ч ч
 • การออกเสียง : Яровенко Яровенко
 • การออกเสียง : Янкевич Янкевич
 • การออกเสียง : Ярмоленко Ярмоленко
 • การออกเสียง : Ходак Ходак
 • การออกเสียง : Юсупов Юсупов
 • การออกเสียง : Щурин Щурин
 • การออกเสียง : Хвилин Хвилин
 • การออกเสียง : Яцук Яцук
 • การออกเสียง : Яковченко Яковченко
 • การออกเสียง : фабрикант фабрикант
 • การออกเสียง : цибуля цибуля
 • การออกเสียง : Ящишин Ящишин
 • การออกเสียง : Якименко Якименко
 • การออกเสียง : Якуба Якуба
 • การออกเสียง : Юрчук Юрчук
 • การออกเสียง : широкий широкий
 • การออกเสียง : Яценко Яценко
 • การออกเสียง : Якуб Якуб
 • การออกเสียง : приймак приймак
 • การออกเสียง : приходько приходько
 • การออกเสียง : Пузенко Пузенко
 • การออกเสียง : Марчук Марчук
 • การออกเสียง : Юзефович Юзефович
 • การออกเสียง : Щерба Щерба
 • การออกเสียง : Щербак Щербак
 • การออกเสียง : Шанин Шанин
 • การออกเสียง : шахрай шахрай
 • การออกเสียง : Шевченко Шевченко
 • การออกเสียง : Карасик Карасик
 • การออกเสียง : Кукса Кукса
 • การออกเสียง : Козин Козин
 • การออกเสียง : Немов Немов
 • การออกเสียง : Каганович Каганович
 • การออกเสียง : Ахметов Ахметов
 • การออกเสียง : Костюк Костюк
 • การออกเสียง : Долгополов Долгополов
 • การออกเสียง : Зорина Зорина
 • การออกเสียง : зозуля зозуля
 • การออกเสียง : кок кок
 • การออกเสียง : козак козак
 • การออกเสียง : Щербина Щербина
 • การออกเสียง : шпак шпак