ภาษา:

ยูเครน

[uk]

กลับไปยัง ยูเครน

หมวดหมู่: фамилии

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงфамилии

 • การออกเสียงคำว่า кава кава
 • การออกเสียงคำว่า ч ч
 • การออกเสียงคำว่า ягода ягода
 • การออกเสียงคำว่า Шевченко Шевченко
 • การออกเสียงคำว่า шкода шкода
 • การออกเสียงคำว่า Кукса Кукса
 • การออกเสียงคำว่า широкий широкий
 • การออกเสียงคำว่า шульга шульга
 • การออกเสียงคำว่า х х
 • การออกเสียงคำว่า Ковальчук Ковальчук
 • การออกเสียงคำว่า чиж чиж
 • การออกเสียงคำว่า фактор фактор
 • การออกเสียงคำว่า Жданов Жданов
 • การออกเสียงคำว่า Голота Голота
 • การออกเสียงคำว่า пупопуз пупопуз
 • การออกเสียงคำว่า Ягодин Ягодин
 • การออกเสียงคำว่า Аккерман Аккерман
 • การออกเสียงคำว่า Якименко Якименко
 • การออกเสียงคำว่า кок кок
 • การออกเสียงคำว่า Якубенко Якубенко
 • การออกเสียงคำว่า швед швед
 • การออกเสียงคำว่า ц ц
 • การออกเสียงคำว่า Фрунзе Фрунзе
 • การออกเสียงคำว่า Басараб Басараб
 • การออกเสียงคำว่า шило шило
 • การออกเสียงคำว่า Яремчук Яремчук
 • การออกเสียงคำว่า Якимович Якимович
 • การออกเสียงคำว่า Юм Юм
 • การออกเสียงคำว่า Щурин Щурин
 • การออกเสียงคำว่า приймак приймак
 • การออกเสียงคำว่า Горбань Горбань
 • การออกเสียงคำว่า яхонт яхонт
 • การออกเสียงคำว่า художник художник
 • การออกเสียงคำว่า Ярош Ярош
 • การออกเสียงคำว่า Ющук Ющук
 • การออกเสียงคำว่า Козин Козин
 • การออกเสียงคำว่า щур щур
 • การออกเสียงคำว่า Карасик Карасик
 • การออกเสียงคำว่า Щербина Щербина
 • การออกเสียงคำว่า Щербак Щербак
 • การออกเสียงคำว่า приходько приходько
 • การออกเสียงคำว่า ю ю
 • การออกเสียงคำว่า цап цап
 • การออกเสียงคำว่า козак козак
 • การออกเสียงคำว่า Удовиченко Удовиченко
 • การออกเสียงคำว่า Ющенко Ющенко
 • การออกเสียงคำว่า Антонов Антонов
 • การออกเสียงคำว่า чайка чайка
 • การออกเสียงคำว่า Юзефович Юзефович
 • การออกเสียงคำว่า зозуля зозуля
 • การออกเสียงคำว่า Юрчук Юрчук
 • การออกเสียงคำว่า Каганович Каганович
 • การออกเสียงคำว่า Федорив Федорив
 • การออกเสียงคำว่า Немов Немов
 • การออกเสียงคำว่า Юркевич Юркевич
 • การออกเสียงคำว่า хорунжий хорунжий
 • การออกเสียงคำว่า Марчук Марчук
 • การออกเสียงคำว่า Пузенко Пузенко
 • การออกเสียงคำว่า Стоян Стоян
 • การออกเสียงคำว่า Юсупов Юсупов
 • การออกเสียงคำว่า Голуб Голуб
 • การออกเสียงคำว่า Зорина Зорина
 • การออกเสียงคำว่า Юдин Юдин
 • การออกเสียงคำว่า Юхимович Юхимович
 • การออกเสียงคำว่า Яковенко Яковенко
 • การออกเสียงคำว่า Щерба Щерба
 • การออกเสียงคำว่า Шанин Шанин
 • การออกเสียงคำว่า шаповал шаповал
 • การออกเสียงคำว่า Ходак Ходак
 • การออกเสียงคำว่า Янченко Янченко
 • การออกเสียงคำว่า Аврорин Аврорин
 • การออกเสียงคำว่า цибуля цибуля
 • การออกเสียงคำว่า шахрай шахрай
 • การออกเสียงคำว่า Якимчук Якимчук
 • การออกเสียงคำว่า Юшко Юшко
 • การออกเสียงคำว่า Юран Юран
 • การออกเสียงคำว่า Ковпак Ковпак
 • การออกเสียงคำว่า Якубович Якубович
 • การออกเสียงคำว่า шпак шпак
 • การออกเสียงคำว่า Ахметов Ахметов
 • การออกเสียงคำว่า фабрикант фабрикант
 • การออกเสียงคำว่า Хвилин Хвилин
 • การออกเสียงคำว่า Долгополов Долгополов
 • การออกเสียงคำว่า Ткачук Ткачук
 • การออกเสียงคำว่า Костюк Костюк
 • การออกเสียงคำว่า Широких Широких