ภาษา:

ยูเครน

[uk]

กลับไปยัง ยูเครน

 • การออกเสียงคำว่า братунь братунь
 • การออกเสียงคำว่า сестриченька сестриченька
 • การออกเสียงคำว่า сестричка сестричка
 • การออกเสียงคำว่า сестриця сестриця
 • การออกเสียงคำว่า братусь братусь
 • การออกเสียงคำว่า братик братик
 • การออกเสียงคำว่า хлібчик хлібчик
 • การออกเสียงคำว่า доленька доленька
 • การออกเสียงคำว่า матінка матінка
 • การออกเสียงคำว่า таточко таточко
 • การออกเสียงคำว่า матіночка матіночка
 • การออกเสียงคำว่า мамуня мамуня
 • การออกเสียงคำว่า татусь татусь
 • การออกเสียงคำว่า татунь татунь
 • การออกเสียงคำว่า матусенька матусенька
 • การออกเสียงคำว่า синочок синочок
 • การออกเสียงคำว่า донечка донечка
 • การออกเสียงคำว่า доня доня
 • การออกเสียงคำว่า горілочка горілочка
 • การออกเสียงคำว่า пивце пивце
 • การออกเสียงคำว่า сальце сальце
 • การออกเสียงคำว่า масельце масельце
 • การออกเสียงคำว่า ковбаска ковбаска
 • การออกเสียงคำว่า ковбасочка ковбасочка
 • การออกเสียงคำว่า кілечко кілечко
 • การออกเสียงคำว่า кільце кільце
 • การออกเสียงคำว่า паляничка паляничка
 • การออกเสียงคำว่า їстоньки їстоньки
 • การออกเสียงคำว่า питоньки питоньки
 • การออกเสียงคำว่า спатоньки спатоньки