ภาษา:

อุดมูร์ต

[udm]

กลับไปยัง อุดมูร์ต

  • การออกเสียงคำว่า нокытчы нокытчы
  • การออกเสียงคำว่า кус кус
  • การออกเสียงคำว่า Ош Ош
  • การออกเสียงคำว่า турын турын
  • การออกเสียงคำว่า уд уд
  • การออกเสียงคำว่า кайгу кайгу
  • การออกเสียงคำว่า мурт мурт
  • การออกเสียงคำว่า ку ку
  • การออกเสียงคำว่า кук кук