ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: towns

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtowns

 • การออกเสียง : daru daru
 • การออกเสียง : Eston Eston
 • การออกเสียง : Валлетта Валлетта
 • การออกเสียง : Гаспра Гаспра
 • การออกเสียง : Городище Городище
 • การออกเสียง : Десна Десна
 • การออกเสียง : Димер Димер
 • การออกเสียง : Землянки Землянки
 • การออกเสียง : Калита Калита
 • การออกเสียง : Кача Кача
 • การออกเสียง : Мангуш Мангуш
 • การออกเสียง : Полянка Полянка
 • การออกเสียง : сад сад
 • การออกเสียง : Торчин Торчин
 • การออกเสียง : Фрунзе Фрунзе
 • การออกเสียง : Ялта Ялта