ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Куштау Куштау
 • การออกเสียง : кыраз кыраз
 • การออกเสียง : Кыргак Кыргак
 • การออกเสียง : кырагай кырагай
 • การออกเสียง : кырач кырач
 • การออกเสียง : Чәршә Чәршә
 • การออกเสียง : Чәчкап Чәчкап
 • การออกเสียง : Катыш-Каран Катыш-Каран
 • การออกเสียง : Күркүрә Күркүрә
 • การออกเสียง : әй әй
 • การออกเสียง : Гөмбәй Гөмбәй
 • การออกเสียง : Өял Өял
 • การออกเสียง : Саракташ Саракташ
 • การออกเสียง : Түре Түре
 • การออกเสียง : Тугылым Тугылым
 • การออกเสียง : Казбәк Казбәк
 • การออกเสียง : Әгер Әгер
 • การออกเสียง : Карлытау Карлытау
 • การออกเสียง : Җилбулды Җилбулды
 • การออกเสียง : Җилдәр Җилдәр
 • การออกเสียง : Төмкала Төмкала
 • การออกเสียง : Атыка Атыка
 • การออกเสียง : Яркәү Яркәү
 • การออกเสียง : Югрин Югрин
 • การออกเสียง : Җаксай Җаксай
 • การออกเสียง : Курмаш-елга Курмаш-елга
 • การออกเสียง : Арша Арша
 • การออกเสียง : Чумбылат Чумбылат
 • การออกเสียง : Ишәй Ишәй
 • การออกเสียง : Имәлле Имәлле
 • การออกเสียง : Урсак Урсак
 • การออกเสียง : Күчәрбай Күчәрбай
 • การออกเสียง : Коралачык Коралачык
 • การออกเสียง : Чодраял Чодраял
 • การออกเสียง : Ирнур Ирнур
 • การออกเสียง : Түнтәр Түнтәр
 • การออกเสียง : Әлмәмәт Әлмәмәт
 • การออกเสียง : Портянур Портянур
 • การออกเสียง : Ләшбирде Ләшбирде
 • การออกเสียง : Тоштоял Тоштоял
 • การออกเสียง : Мамай Мамай
 • การออกเสียง : Куянавыл Куянавыл
 • การออกเสียง : Китнә Китнә
 • การออกเสียง : Ишле-Пичуш Ишле-Пичуш
 • การออกเสียง : Портчара Портчара
 • การออกเสียง : Исмаил Исмаил
 • การออกเสียง : Йәркәү Йәркәү
 • การออกเสียง : Пушнаш Пушнаш
 • การออกเสียง : Сәкмән Сәкмән
 • การออกเสียง : Уат Уат
 • การออกเสียง : Маранка Маранка
 • การออกเสียง : Ваңгы Ваңгы
 • การออกเสียง : Кырынкүл Кырынкүл
 • การออกเสียง : Рәгес Рәгес
 • การออกเสียง : Күбәкәй Күбәкәй
 • การออกเสียง : Тозау Тозау
 • การออกเสียง : Бишнәк Бишнәк
 • การออกเสียง : Чичикә Чичикә
 • การออกเสียง : Носык Носык
 • การออกเสียง : Әлмәнкүл Әлмәнкүл
 • การออกเสียง : Шатрау Шатрау
 • การออกเสียง : Кортъегән Кортъегән
 • การออกเสียง : Үч-Тәүде Үч-Тәүде
 • การออกเสียง : Тәүде Тәүде
 • การออกเสียง : Өстамак Өстамак
 • การออกเสียง : Атҗитәр Атҗитәр
 • การออกเสียง : күчердек күчердек
 • การออกเสียง : күлек күлек
 • การออกเสียง : Сәет Сәет
 • การออกเสียง : Рәүде Рәүде
 • การออกเสียง : терсәк терсәк
 • การออกเสียง : Кызылбай Кызылбай
 • การออกเสียง : Мансур Мансур
 • การออกเสียง : карасу карасу
 • การออกเสียง : Бурбар Бурбар
 • การออกเสียง : Калмаклар Калмаклар
 • การออกเสียง : Бумаер Бумаер
 • การออกเสียง : Явызби Явызби
 • การออกเสียง : манат манат
 • การออกเสียง : Талмыхан Талмыхан
 • การออกเสียง : Чаплык Чаплык
 • การออกเสียง : Маслау Маслау
 • การออกเสียง : Акманай Акманай
 • การออกเสียง : Индерәй Индерәй
 • การออกเสียง : Тубылторы Тубылторы
 • การออกเสียง : Урманавыл Урманавыл
 • การออกเสียง : Тәпкен Тәпкен
 • การออกเสียง : Янгутум Янгутум
 • การออกเสียง : Вәрмәкле Вәрмәкле
 • การออกเสียง : Нешшә Нешшә
 • การออกเสียง : Вәчер Вәчер
 • การออกเสียง : Арткавыл Арткавыл
 • การออกเสียง : Ханавыл Ханавыл
 • การออกเสียง : Кыткүл Кыткүл
 • การออกเสียง : Тубыл Тубыл
 • การออกเสียง : Бохара Бохара
 • การออกเสียง : Ипкүл Ипкүл
 • การออกเสียง : Баеш Баеш
 • การออกเสียง : Ләмчәй Ләмчәй
 • การออกเสียง : Кундан Кундан