ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)