ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Яркәй Яркәй
 • การออกเสียง : Аман-Оштырма Аман-Оштырма
 • การออกเสียง : Балтач Балтач
 • การออกเสียง : Алаш-Урда Алаш-Урда
 • การออกเสียง : Җомбайты Җомбайты
 • การออกเสียง : Ука-Сура Ука-Сура
 • การออกเสียง : Саксин Саксин
 • การออกเสียง : Салауз-Мухан Салауз-Мухан
 • การออกเสียง : Көшкәт Көшкәт
 • การออกเสียง : Әзебәй Әзебәй
 • การออกเสียง : Әтер Әтер
 • การออกเสียง : Көләгеш Көләгеш
 • การออกเสียง : Көек-Ерыкса Көек-Ерыкса
 • การออกเสียง : кортлык кортлык
 • การออกเสียง : Коркачык Коркачык
 • การออกเสียง : Кормаш Кормаш
 • การออกเสียง : кормыш кормыш
 • การออกเสียง : Комыргуҗа Комыргуҗа
 • การออกเสียง : колын колын
 • การออกเสียง : Малмыж Малмыж
 • การออกเสียง : Максабаш Максабаш
 • การออกเสียง : Мажын Мажын
 • การออกเสียง : мамык мамык
 • การออกเสียง : Мамыш Мамыш
 • การออกเสียง : Мамадыш-Әкил Мамадыш-Әкил
 • การออกเสียง : Матак Матак
 • การออกเสียง : Маткауш Маткауш
 • การออกเสียง : Тыруйски Тыруйски
 • การออกเสียง : Күлбай-Мораса Күлбай-Мораса
 • การออกเสียง : чынлы чынлы
 • การออกเสียง : Шыңар Шыңар
 • การออกเสียง : Чирмешән Чирмешән
 • การออกเสียง : Яңасала Яңасала
 • การออกเสียง : Шәмәк Шәмәк
 • การออกเสียง : Укмас Укмас
 • การออกเสียง : Болгаер Болгаер
 • การออกเสียง : күлгә күлгә
 • การออกเสียง : Рәс Рәс
 • การออกเสียง : салтык салтык
 • การออกเสียง : Сөлчә Сөлчә
 • การออกเสียง : Кибәхуҗа Кибәхуҗа
 • การออกเสียง : Тиләҗе Тиләҗе
 • การออกเสียง : Битаман Битаман
 • การออกเสียง : Кайбыч Кайбыч
 • การออกเสียง : Мирәтәк Мирәтәк
 • การออกเสียง : Нырты Нырты
 • การออกเสียง : Бәрәзә Бәрәзә
 • การออกเสียง : Бортас Бортас
 • การออกเสียง : Солабаш Солабаш
 • การออกเสียง : елау елау
 • การออกเสียง : Качык Качык
 • การออกเสียง : мәми мәми
 • การออกเสียง : Мәтәскә Мәтәскә
 • การออกเสียง : көек көек
 • การออกเสียง : бөреле бөреле
 • การออกเสียง : Өшкәтә Өшкәтә
 • การออกเสียง : Кадрәк Кадрәк
 • การออกเสียง : Мәрәтхуҗа Мәрәтхуҗа
 • การออกเสียง : Арташ Арташ
 • การออกเสียง : болгар болгар
 • การออกเสียง : Төм Төм
 • การออกเสียง : Кимрау Кимрау
 • การออกเสียง : Киләклек Киләклек
 • การออกเสียง : Борым Борым
 • การออกเสียง : шири шири
 • การออกเสียง : Терпеле Терпеле
 • การออกเสียง : Шаһтау Шаһтау
 • การออกเสียง : Йөрәктау Йөрәктау
 • การออกเสียง : Куштау Куштау
 • การออกเสียง : Кыргак Кыргак
 • การออกเสียง : кырагай кырагай
 • การออกเสียง : кыраз кыраз
 • การออกเสียง : кырач кырач
 • การออกเสียง : Чәршә Чәршә
 • การออกเสียง : Чәчкап Чәчкап
 • การออกเสียง : Катыш-Каран Катыш-Каран
 • การออกเสียง : Күркүрә Күркүрә
 • การออกเสียง : әй әй
 • การออกเสียง : Өял Өял
 • การออกเสียง : Гөмбәй Гөмбәй
 • การออกเสียง : Саракташ Саракташ
 • การออกเสียง : Түре Түре
 • การออกเสียง : Тугылым Тугылым
 • การออกเสียง : Казбәк Казбәк
 • การออกเสียง : Әгер Әгер
 • การออกเสียง : Карлытау Карлытау
 • การออกเสียง : Җилбулды Җилбулды
 • การออกเสียง : Җилдәр Җилдәр
 • การออกเสียง : Төмкала Төмкала
 • การออกเสียง : Атыка Атыка
 • การออกเสียง : Югрин Югрин
 • การออกเสียง : Яркәү Яркәү
 • การออกเสียง : Җаксай Җаксай
 • การออกเสียง : Курмаш-елга Курмаш-елга
 • การออกเสียง : Арша Арша
 • การออกเสียง : Чумбылат Чумбылат
 • การออกเสียง : Ишәй Ишәй
 • การออกเสียง : Имәлле Имәлле
 • การออกเสียง : Урсак Урсак
 • การออกเสียง : Күчәрбай Күчәрбай