ภาษา:

ตาตาร์

[tt]

กลับไปยัง ตาตาร์

หมวดหมู่: toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียงคำว่า ышналы ышналы
 • การออกเสียงคำว่า Шартлыкъелга Шартлыкъелга
 • การออกเสียงคำว่า Шура Шура
 • การออกเสียงคำว่า Эстәрле Эстәрле
 • การออกเสียงคำว่า Эштерә Эштерә
 • การออกเสียงคำว่า Шөгерче Шөгерче
 • การออกเสียงคำว่า Амар Амар
 • การออกเสียงคำว่า Бигәш Бигәш
 • การออกเสียงคำว่า Бәйрәкә Бәйрәкә
 • การออกเสียงคำว่า Баш Арбаш Баш Арбаш
 • การออกเสียงคำว่า Барыш Барыш
 • การออกเสียงคำว่า Бидәңге Бидәңге
 • การออกเสียงคำว่า Бәтке Бәтке
 • การออกเสียงคำว่า Барҗы Барҗы
 • การออกเสียงคำว่า Баравыш Баравыш
 • การออกเสียงคำว่า Байкүл Байкүл
 • การออกเสียงคำว่า Биклән Биклән
 • การออกเสียงคำว่า баллы баллы
 • การออกเสียงคำว่า камышлау камышлау
 • การออกเสียงคำว่า баганалы баганалы
 • การออกเสียงคำว่า Башлыя Башлыя
 • การออกเสียงคำว่า Әҗми Әҗми
 • การออกเสียงคำว่า Әҗәү Әҗәү
 • การออกเสียงคำว่า ака ака
 • การออกเสียงคำว่า Адав Адав
 • การออกเสียงคำว่า Аштылга Аштылга
 • การออกเสียงคำว่า Бизнә Бизнә
 • การออกเสียงคำว่า Актай Актай
 • การออกเสียงคำว่า Ашбула Ашбула
 • การออกเสียงคำว่า Акташ Акташ
 • การออกเสียงคำว่า Абамза Абамза
 • การออกเสียงคำว่า Шайтанавыл Шайтанавыл
 • การออกเสียงคำว่า Мәтәүбаш Мәтәүбаш
 • การออกเสียงคำว่า Күлшәһәр Күлшәһәр
 • การออกเสียงคำว่า Кунашак Кунашак
 • การออกเสียงคำว่า Бараба Бараба
 • การออกเสียงคำว่า Җоңгар Җоңгар
 • การออกเสียงคำว่า Казан арты Казан арты
 • การออกเสียงคำว่า Кыпчак Кыпчак
 • การออกเสียงคำว่า Сөлә Сөлә
 • การออกเสียงคำว่า Шимәк Шимәк
 • การออกเสียงคำว่า Ия Ия
 • การออกเสียงคำว่า Дүсмәт Дүсмәт
 • การออกเสียงคำว่า Биләү Биләү
 • การออกเสียงคำว่า Кашкын Кашкын
 • การออกเสียงคำว่า Карачын Карачын
 • การออกเสียงคำว่า мураш мураш
 • การออกเสียงคำว่า Ләмбрә Ләмбрә
 • การออกเสียงคำว่า Хуҗайлан Хуҗайлан
 • การออกเสียงคำว่า Кырма Кырма
 • การออกเสียงคำว่า Толбазы Толбазы
 • การออกเสียงคำว่า Тәбәрле Тәбәрле
 • การออกเสียงคำว่า Мухша Мухша
 • การออกเสียงคำว่า Кесмәс Кесмәс
 • การออกเสียงคำว่า Корайван Корайван
 • การออกเสียงคำว่า Шәммәт Шәммәт
 • การออกเสียงคำว่า Нәҗәде Нәҗәде
 • การออกเสียงคำว่า Талбишек Талбишек
 • การออกเสียงคำว่า Миңеште Миңеште
 • การออกเสียงคำว่า Үргеяркәй Үргеяркәй
 • การออกเสียงคำว่า Әсәкәй Әсәкәй
 • การออกเสียงคำว่า Кышкар Кышкар
 • การออกเสียงคำว่า Чутай Чутай
 • การออกเสียงคำว่า Атау-Толымбай Атау-Толымбай
 • การออกเสียงคำว่า Каракөй Каракөй
 • การออกเสียงคำว่า Бөгелмә-Бәләбәй Бөгелмә-Бәләбәй
 • การออกเสียงคำว่า Әшир Әшир
 • การออกเสียงคำว่า Сөлек Сөлек
 • การออกเสียงคำว่า Чангара Чангара
 • การออกเสียงคำว่า Хәсәншәех Хәсәншәех
 • การออกเสียงคำว่า Кенә Кенә
 • การออกเสียงคำว่า Күчтәнти Күчтәнти
 • การออกเสียงคำว่า Сәрмәсән Сәрмәсән
 • การออกเสียงคำว่า Сафаҗәй Сафаҗәй
 • การออกเสียงคำว่า Актаҗикъ Актаҗикъ
 • การออกเสียงคำว่า Астаҗикъ Астаҗикъ
 • การออกเสียงคำว่า Симәй Симәй
 • การออกเสียงคำว่า Чарлаклы Чарлаклы
 • การออกเสียงคำว่า Сүкләм Сүкләм
 • การออกเสียงคำว่า Лобач Лобач
 • การออกเสียงคำว่า Каймары Каймары
 • การออกเสียงคำว่า Раскалан Раскалан
 • การออกเสียงคำว่า Сидеркә Сидеркә
 • การออกเสียงคำว่า Сая Сая
 • การออกเสียงคำว่า Җанбакты Җанбакты
 • การออกเสียงคำว่า Камали Камали
 • การออกเสียงคำว่า умарталык умарталык
 • การออกเสียงคำว่า Нәйми Нәйми
 • การออกเสียงคำว่า Маймырат Маймырат
 • การออกเสียงคำว่า Миҗа Миҗа
 • การออกเสียงคำว่า Кыбай Кыбай
 • การออกเสียงคำว่า бүреле бүреле
 • การออกเสียงคำว่า киек киек
 • การออกเสียงคำว่า кычыткан кычыткан
 • การออกเสียงคำว่า Мөхәммәт Мөхәммәт
 • การออกเสียงคำว่า кизләүле кизләүле
 • การออกเสียงคำว่า көртлек көртлек
 • การออกเสียงคำว่า шыгай шыгай
 • การออกเสียงคำว่า җәп җәп
 • การออกเสียงคำว่า тутай тутай