ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: toponimy (tt)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtoponimy (tt)

 • การออกเสียง : Ваңкы Ваңкы
 • การออกเสียง : Пурпар Пурпар
 • การออกเสียง : Кунтан Кунтан
 • การออกเสียง : Фер-Шампенуаз Фер-Шампенуаз
 • การออกเสียง : Токыс Токыс
 • การออกเสียง : Бигәтен Бигәтен
 • การออกเสียง : Вагай Вагай
 • การออกเสียง : Тауҗамал Тауҗамал
 • การออกเสียง : Егәнле Егәнле
 • การออกเสียง : Ихаер Ихаер
 • การออกเสียง : Парҗы Парҗы
 • การออกเสียง : Әшлек Әшлек
 • การออกเสียง : Юрмы Юрмы
 • การออกเสียง : Пайура Пайура
 • การออกเสียง : Толабай Толабай
 • การออกเสียง : Шаңшы Шаңшы
 • การออกเสียง : Көсәйкүл Көсәйкүл
 • การออกเสียง : Байсар Байсар
 • การออกเสียง : Үтинә Үтинә
 • การออกเสียง : Катымкуй Катымкуй
 • การออกเสียง : Әхмәди Әхмәди
 • การออกเสียง : Шәфи Шәфи
 • การออกเสียง : Пәек Пәек
 • การออกเสียง : Дасис Дасис
 • การออกเสียง : Пәләгә Пәләгә
 • การออกเสียง : Агытбаш Агытбаш
 • การออกเสียง : Кистем Кистем
 • การออกเสียง : Аусак Аусак
 • การออกเสียง : Әшле Әшле
 • การออกเสียง : Паеш Паеш
 • การออกเสียง : Сола Сола
 • การออกเสียง : Уртавыл Уртавыл
 • การออกเสียง : мача мача
 • การออกเสียง : Сыриле Сыриле
 • การออกเสียง : Кызбулак Кызбулак
 • การออกเสียง : Әләгаз Әләгаз
 • การออกเสียง : Үрән Үрән
 • การออกเสียง : Зимичә Зимичә
 • การออกเสียง : Әптерәк Әптерәк
 • การออกเสียง : Астапит Астапит
 • การออกเสียง : Яндука Яндука
 • การออกเสียง : Үрәнбаш Үрәнбаш
 • การออกเสียง : Маклавыш Маклавыш
 • การออกเสียง : Черекле Черекле
 • การออกเสียง : Өчкаен Өчкаен
 • การออกเสียง : Карамал Карамал
 • การออกเสียง : Атнагыл Атнагыл
 • การออกเสียง : Үзбәгәрәк Үзбәгәрәк
 • การออกเสียง : Карабулак Карабулак
 • การออกเสียง : Калны Калны
 • การออกเสียง : Балатау Балатау
 • การออกเสียง : Сәбәләк Сәбәләк
 • การออกเสียง : Алабуга Алабуга
 • การออกเสียง : Отыз Отыз
 • การออกเสียง : Пәлдәнге Пәлдәнге
 • การออกเสียง : Әмирхан Әмирхан
 • การออกเสียง : Хөсәен Хөсәен
 • การออกเสียง : Әлмәш Әлмәш
 • การออกเสียง : алмалы алмалы
 • การออกเสียง : Әләзән Әләзән
 • การออกเสียง : Тукай Тукай
 • การออกเสียง : Кугия Кугия
 • การออกเสียง : Кылчым Кылчым
 • การออกเสียง : Бардабаш Бардабаш
 • การออกเสียง : Азамат Азамат
 • การออกเสียง : Биги Биги
 • การออกเสียง : Керәжле Керәжле
 • การออกเสียง : Колшәрип Колшәрип
 • การออกเสียง : Башапбаш Башапбаш
 • การออกเสียง : Әрҗән Әрҗән
 • การออกเสียง : Мөхәммәтьяр Мөхәммәтьяр
 • การออกเสียง : Мазарлы Мазарлы
 • การออกเสียง : Бөреҗле Бөреҗле
 • การออกเสียง : Сәләмәс Сәләмәс
 • การออกเสียง : Кырнавар Кырнавар
 • การออกเสียง : Султакай Султакай
 • การออกเสียง : Савруш Савруш
 • การออกเสียง : Шыкша Шыкша
 • การออกเสียง : каргалы каргалы
 • การออกเสียง : Котлымәт Котлымәт
 • การออกเสียง : Аембура Аембура
 • การออกเสียง : Әшер Әшер
 • การออกเสียง : Биккол Биккол
 • การออกเสียง : Индеркә Индеркә
 • การออกเสียง : Искилҗә Искилҗә
 • การออกเสียง : Кикын Кикын
 • การออกเสียง : Курты Курты
 • การออกเสียง : Абдрахман Абдрахман
 • การออกเสียง : Науруз Науруз
 • การออกเสียง : Ялгаш Ялгаш
 • การออกเสียง : Чаганлы Чаганлы
 • การออกเสียง : Имангол Имангол
 • การออกเสียง : Шалты Шалты
 • การออกเสียง : Йөзәй Йөзәй
 • การออกเสียง : Әмҗебаш Әмҗебаш
 • การออกเสียง : Савыргац Савыргац
 • การออกเสียง : Сараш Сараш
 • การออกเสียง : Бистән Бистән
 • การออกเสียง : Ибрай Ибрай
 • การออกเสียง : Исәкәй Исәкәй