ภาษา:

ตาตาร์

[tt]

กลับไปยัง ตาตาร์

 • การออกเสียงคำว่า хорда хорда
 • การออกเสียงคำว่า параллелепипед параллелепипед
 • การออกเสียงคำว่า октант октант
 • การออกเสียงคำว่า ∛
 • การออกเสียงคำว่า ∜
 • การออกเสียงคำว่า ∡
 • การออกเสียงคำว่า ∢
 • การออกเสียงคำว่า ∥
 • การออกเสียงคำว่า ∠
 • การออกเสียงคำว่า ∟
 • การออกเสียงคำว่า ƒ ƒ
 • การออกเสียงคำว่า ∆
 • การออกเสียงคำว่า ∂
 • การออกเสียงคำว่า ∫
 • การออกเสียงคำว่า ¾ ¾
 • การออกเสียงคำว่า ≡
 • การออกเสียงคำว่า ≥
 • การออกเสียงคำว่า ≤
 • การออกเสียงคำว่า ≠
 • การออกเสียงคำว่า ∞
 • การออกเสียงคำว่า нәевклид нәевклид
 • การออกเสียงคำว่า инвариант инвариант
 • การออกเสียงคำว่า ярыминтервал ярыминтервал
 • การออกเสียงคำว่า коррелограмма коррелограмма
 • การออกเสียงคำว่า диффеоморфизм диффеоморфизм
 • การออกเสียงคำว่า триметрия триметрия
 • การออกเสียงคำว่า аксиомалаштырылучы аксиомалаштырылучы
 • การออกเสียงคำว่า дивизор дивизор
 • การออกเสียงคำว่า кватернион кватернион
 • การออกเสียงคำว่า аксонометрик аксонометрик