ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: history

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory