ภาษา:

ตาตาร์

[tt]

กลับไปยัง ตาตาร์

 • การออกเสียงคำว่า İskär İskär
 • การออกเสียงคำว่า Tuqtamış Tuqtamış
 • การออกเสียงคำว่า абдикация абдикация
 • การออกเสียงคำว่า Абдулла Баттал Таймас Абдулла Баттал Таймас
 • การออกเสียงคำว่า Абеляр Абеляр
 • การออกเสียงคำว่า аварлар аварлар
 • การออกเสียงคำว่า Августин Августин
 • การออกเสียงคำว่า Агафуровлар Агафуровлар
 • การออกเสียงคำว่า Адыр Адыр
 • การออกเสียงคำว่า аҗлад аҗлад
 • การออกเสียงคำว่า азлар азлар
 • การออกเสียงคำว่า Аитовлар Аитовлар
 • การออกเสียงคำว่า айбалта айбалта
 • การออกเสียงคำว่า Айкапу Айкапу
 • การออกเสียงคำว่า Айтугановлар Айтугановлар
 • การออกเสียงคำว่า Акбалтыр Акбалтыр
 • การออกเสียงคำว่า Акдәс Нигьмәт Курат Акдәс Нигьмәт Курат
 • การออกเสียงคำว่า Аккирмән Аккирмән
 • การออกเสียงคำว่า Аккүбәк Аккүбәк
 • การออกเสียงคำว่า Аксак Тимер Аксак Тимер
 • การออกเสียงคำว่า аксөяк аксөяк
 • การออกเสียงคำว่า аксөякләр аксөякләр
 • การออกเสียงคำว่า Аксу Аксу
 • การออกเสียงคำว่า Акчуриннар Акчуриннар
 • การออกเสียงคำว่า Алай Алай
 • การออกเสียงคำว่า аланнар аланнар
 • การออกเสียงคำว่า Аларих Аларих
 • การออกเสียงคำว่า Алафузовлар Алафузовлар
 • การออกเสียงคำว่า Алгу Алгу
 • การออกเสียงคำว่า Алгуга Алгуга