ภาษา:

ตาตาร์

[tt]

กลับไปยัง ตาตาร์

 • การออกเสียงคำว่า Нугайбәков Нугайбәков
 • การออกเสียงคำว่า Кайдани Кайдани
 • การออกเสียงคำว่า сарсуэла сарсуэла
 • การออกเสียงคำว่า сапатеадо сапатеадо
 • การออกเสียงคำว่า регги регги
 • การออกเสียงคำว่า дубль-реализм дубль-реализм
 • การออกเสียงคำว่า Бәрмәнчек Бәрмәнчек
 • การออกเสียงคำว่า Моңтаһиров Моңтаһиров
 • การออกเสียงคำว่า Хайтарма Хайтарма
 • การออกเสียงคำว่า антреприза антреприза
 • การออกเสียงคำว่า зәргәрчелек зәргәрчелек
 • การออกเสียงคำว่า паноптикум паноптикум
 • การออกเสียงคำว่า реставрацияләүче реставрацияләүче
 • การออกเสียงคำว่า риваять риваять
 • การออกเสียงคำว่า хронотоп хронотоп
 • การออกเสียงคำว่า мөнәҗәт мөнәҗәт
 • การออกเสียงคำว่า янәшәлек янәшәлек
 • การออกเสียงคำว่า шарж шарж
 • การออกเสียงคำว่า дәвамчанлык дәвамчанлык
 • การออกเสียงคำว่า эссе эссе
 • การออกเสียงคำว่า эллипсис эллипсис
 • การออกเสียงคำว่า тәнкыйть тәнкыйть
 • การออกเสียงคำว่า цезура цезура
 • การออกเสียงคำว่า эпиграф эпиграф
 • การออกเสียงคำว่า тәнкыйтьләү тәнкыйтьләү
 • การออกเสียงคำว่า яңачалык яңачалык
 • การออกเสียงคำว่า эпитет эпитет
 • การออกเสียงคำว่า тәнкыйтьче тәнкыйтьче
 • การออกเสียงคำว่า эпифора эпифора
 • การออกเสียงคำว่า хикәяләү хикәяләү