ภาษา:

ตาตาร์

[tt]

กลับไปยัง ตาตาร์

 • การออกเสียงคำว่า камчау камчау
 • การออกเสียงคำว่า камыш камыш
 • การออกเสียงคำว่า күкҗиләк күкҗиләк
 • การออกเสียงคำว่า сөтлегән сөтлегән
 • การออกเสียงคำว่า тәңкәяфрак тәңкәяфрак
 • การออกเสียงคำว่า каешкыран каешкыран
 • การออกเสียงคำว่า зәңгәрбаш зәңгәрбаш
 • การออกเสียงคำว่า карлыган карлыган
 • การออกเสียงคำว่า кылычгөл кылычгөл
 • การออกเสียงคำว่า сәрдәнә сәрдәнә
 • การออกเสียงคำว่า каеккузак каеккузак
 • การออกเสียงคำว่า шалфей шалфей
 • การออกเสียงคำว่า сусын сусын
 • การออกเสียงคำว่า кылычут кылычут
 • การออกเสียงคำว่า бөтнек бөтнек
 • การออกเสียงคำว่า кушъяфрак кушъяфрак
 • การออกเสียงคำว่า куыкъяфрак куыкъяфрак
 • การออกเสียงคำว่า кермәк кермәк
 • การออกเสียงคำว่า кызалак кызалак
 • การออกเสียงคำว่า каекчәчәк каекчәчәк
 • การออกเสียงคำว่า каулиния каулиния
 • การออกเสียงคำว่า төнбоек төнбоек
 • การออกเสียงคำว่า Калипсо Калипсо
 • การออกเสียงคำว่า серкебаш серкебаш
 • การออกเสียงคำว่า җитен җитен
 • การออกเสียงคำว่า лиларис лиларис
 • การออกเสียงคำว่า листера листера
 • การออกเสียงคำว่า бармактамыр бармактамыр
 • การออกเสียงคำว่า төертамыр төертамыр
 • การออกเสียงคำว่า көйгән көйгән