ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: исемнәр

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงисемнәр