ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: зоология

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงзоология

 • การออกเสียง : пеганка пеганка
 • การออกเสียง : педогенез педогенез
 • การออกเสียง : сиртмәкойрык сиртмәкойрык
 • การออกเสียง : күлбога күлбога
 • การออกเสียง : күкканат күкканат
 • การออกเสียง : күгәрченсыманнар күгәрченсыманнар
 • การออกเสียง : көтүче көтүче
 • การออกเสียง : көймәтомшык көймәтомшык
 • การออกเสียง : кылычтомшык кылычтомшык
 • การออกเสียง : кугыч кугыч
 • การออกเสียง : китбаш китбаш
 • การออกเสียง : керәшәсыманнар керәшәсыманнар
 • การออกเสียง : кашыктомшык кашыктомшык
 • การออกเสียง : карабүрек карабүрек
 • การออกเสียง : канмәргән канмәргән
 • การออกเสียง : ишкәкканатлылар ишкәкканатлылар
 • การออกเสียง : казсыманнар казсыманнар
 • การออกเสียง : имәнборын имәнборын
 • การออกเสียง : еланмуеннар еланмуеннар
 • การออกเสียง : дүртканат дүртканат
 • การออกเสียง : кыштума кыштума
 • การออกเสียง : безтомшык безтомшык
 • การออกเสียง : балтачык балтачык
 • การออกเสียง : чебенкош чебенкош
 • การออกเสียง : алмабаш алмабаш
 • การออกเสียง : акмуен акмуен
 • การออกเสียง : аккорсак аккорсак
 • การออกเสียง : агаяк агаяк
 • การออกเสียง : talpan talpan
 • การออกเสียง : qarçığa qarçığa
 • การออกเสียง : kältä kältä
 • การออกเสียง : ärlän ärlän
 • การออกเสียง : cäyen cäyen
 • การออกเสียง : çelän çelän
 • การออกเสียง : pesnäk pesnäk
 • การออกเสียง : yabalaq yabalaq
 • การออกเสียง : keş keş
 • การออกเสียง : körtlek körtlek
 • การออกเสียง : tökletürä tökletürä
 • การออกเสียง : sualçan sualçan
 • การออกเสียง : aqçarlaq aqçarlaq
 • การออกเสียง : sayısqan sayısqan
 • การออกเสียง : yomran yomran
 • การออกเสียง : sazan sazan
 • การออกเสียง : bılbıl bılbıl
 • การออกเสียง : yulbarıs yulbarıs
 • การออกเสียง : maymıl maymıl
 • การออกเสียง : söyrälüçelär söyrälüçelär
 • การออกเสียง : seläwsen seläwsen
 • การออกเสียง : ayu ayu
 • การออกเสียง : tıçqan tıçqan
 • การออกเสียง : qırmısqa qırmısqa
 • การออกเสียง : poşí poşí
 • การออกเสียง : baqa baqa
 • การออกเสียง : qaplan qaplan
 • การออกเสียง : susar susar
 • การออกเสียง : arıslan arıslan
 • การออกเสียง : böcäk böcäk
 • การออกเสียง : qarlığaç qarlığaç
 • การออกเสียง : zubr zubr
 • การออกเสียง : käräkä käräkä
 • การออกเสียง : borındıq borındıq
 • การออกเสียง : balıq balıq
 • การออกเสียง : cofar cofar
 • การออกเสียง : alabuğa alabuğa
 • การออกเสียง : yanut yanut
 • การออกเสียง : börket börket
 • การออกเสียง : şäwlegän şäwlegän
 • การออกเสียง : qızıltüş qızıltüş
 • การออกเสียง : çurtan çurtan
 • การออกเสียง : yılan yılan
 • การออกเสียง : bars bars
 • การออกเสียง : qondız qondız
 • การออกเสียง : aqqoş aqqoş
 • การออกเสียง : qaraqoş qaraqoş
 • การออกเสียง : küse küse
 • การออกเสียง : torna torna
 • การออกเสียง : käkkük käkkük
 • การออกเสียง : bursıq bursıq
 • การออกเสียง : ürdäk ürdäk
 • การออกเสียง : bolan bolan
 • การออกเสียง : sanduğaç sanduğaç
 • การออกเสียง : tien tien
 • การออกเสียง : bozaw bozaw
 • การออกเสียง : kürkä kürkä
 • การออกเสียง : tölke tölke
 • การออกเสียง : duñğız duñğız
 • การออกเสียง : büre büre
 • การออกเสียง : qoş qoş
 • การออกเสียง : tuqran tuqran
 • การออกเสียง : quyan quyan
 • การออกเสียง : tawıq tawıq
 • การออกเสียง : sarıq sarıq
 • การออกเสียง : инсектоним инсектоним
 • การออกเสียง : дафния дафния
 • การออกเสียง : кырымзау кырымзау
 • การออกเสียง : күземкүз күземкүз
 • การออกเสียง : үрмәкүч үрмәкүч
 • การออกเสียง : үрмәкчә үрмәкчә
 • การออกเสียง : кызылтун кызылтун