ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: зоология

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงзоология

 • การออกเสียงคำว่า пеганка пеганка
 • การออกเสียงคำว่า педогенез педогенез
 • การออกเสียงคำว่า пекан пекан
 • การออกเสียงคำว่า пекинес пекинес
 • การออกเสียงคำว่า пеломедузалар пеломедузалар
 • การออกเสียงคำว่า сиртмәкойрык сиртмәкойрык
 • การออกเสียงคำว่า күлбога күлбога
 • การออกเสียงคำว่า күкканат күкканат
 • การออกเสียงคำว่า күгәрченсыманнар күгәрченсыманнар
 • การออกเสียงคำว่า көтүче көтүче
 • การออกเสียงคำว่า көймәтомшык көймәтомшык
 • การออกเสียงคำว่า кылычтомшык кылычтомшык
 • การออกเสียงคำว่า кугыч кугыч
 • การออกเสียงคำว่า китбаш китбаш
 • การออกเสียงคำว่า керәшәсыманнар керәшәсыманнар
 • การออกเสียงคำว่า кашыктомшык кашыктомшык
 • การออกเสียงคำว่า карабүрек карабүрек
 • การออกเสียงคำว่า канмәргән канмәргән
 • การออกเสียงคำว่า ишкәкканатлылар ишкәкканатлылар
 • การออกเสียงคำว่า казсыманнар казсыманнар
 • การออกเสียงคำว่า имәнборын имәнборын
 • การออกเสียงคำว่า еланмуеннар еланмуеннар
 • การออกเสียงคำว่า дүртканат дүртканат
 • การออกเสียงคำว่า кыштума кыштума
 • การออกเสียงคำว่า безтомшык безтомшык
 • การออกเสียงคำว่า балтачык балтачык
 • การออกเสียงคำว่า чебенкош чебенкош
 • การออกเสียงคำว่า алмабаш алмабаш
 • การออกเสียงคำว่า акмуен акмуен
 • การออกเสียงคำว่า аккорсак аккорсак
 • การออกเสียงคำว่า агаяк агаяк
 • การออกเสียงคำว่า talpan talpan
 • การออกเสียงคำว่า qarçığa qarçığa
 • การออกเสียงคำว่า kältä kältä
 • การออกเสียงคำว่า ärlän ärlän
 • การออกเสียงคำว่า cäyen cäyen
 • การออกเสียงคำว่า çelän çelän
 • การออกเสียงคำว่า pesnäk pesnäk
 • การออกเสียงคำว่า yabalaq yabalaq
 • การออกเสียงคำว่า keş keş
 • การออกเสียงคำว่า körtlek körtlek
 • การออกเสียงคำว่า tökletürä tökletürä
 • การออกเสียงคำว่า sualçan sualçan
 • การออกเสียงคำว่า aqçarlaq aqçarlaq
 • การออกเสียงคำว่า sayısqan sayısqan
 • การออกเสียงคำว่า yomran yomran
 • การออกเสียงคำว่า sazan sazan
 • การออกเสียงคำว่า bılbıl bılbıl
 • การออกเสียงคำว่า yulbarıs yulbarıs
 • การออกเสียงคำว่า maymıl maymıl
 • การออกเสียงคำว่า söyrälüçelär söyrälüçelär
 • การออกเสียงคำว่า seläwsen seläwsen
 • การออกเสียงคำว่า ayu ayu
 • การออกเสียงคำว่า tıçqan tıçqan
 • การออกเสียงคำว่า qırmısqa qırmısqa
 • การออกเสียงคำว่า poşí poşí
 • การออกเสียงคำว่า baqa baqa
 • การออกเสียงคำว่า qaplan qaplan
 • การออกเสียงคำว่า susar susar
 • การออกเสียงคำว่า arıslan arıslan
 • การออกเสียงคำว่า böcäk böcäk
 • การออกเสียงคำว่า qarlığaç qarlığaç
 • การออกเสียงคำว่า zubr zubr
 • การออกเสียงคำว่า käräkä käräkä
 • การออกเสียงคำว่า borındıq borındıq
 • การออกเสียงคำว่า balıq balıq
 • การออกเสียงคำว่า cofar cofar
 • การออกเสียงคำว่า alabuğa alabuğa
 • การออกเสียงคำว่า yanut yanut
 • การออกเสียงคำว่า börket börket
 • การออกเสียงคำว่า şäwlegän şäwlegän
 • การออกเสียงคำว่า qızıltüş qızıltüş
 • การออกเสียงคำว่า çurtan çurtan
 • การออกเสียงคำว่า yılan yılan
 • การออกเสียงคำว่า bars bars
 • การออกเสียงคำว่า qondız qondız
 • การออกเสียงคำว่า aqqoş aqqoş
 • การออกเสียงคำว่า qaraqoş qaraqoş
 • การออกเสียงคำว่า küse küse
 • การออกเสียงคำว่า torna torna
 • การออกเสียงคำว่า käkkük käkkük
 • การออกเสียงคำว่า bursıq bursıq
 • การออกเสียงคำว่า ürdäk ürdäk
 • การออกเสียงคำว่า bolan bolan
 • การออกเสียงคำว่า sanduğaç sanduğaç
 • การออกเสียงคำว่า tien tien
 • การออกเสียงคำว่า bozaw bozaw
 • การออกเสียงคำว่า kürkä kürkä
 • การออกเสียงคำว่า tölke tölke
 • การออกเสียงคำว่า duñğız duñğız
 • การออกเสียงคำว่า büre büre
 • การออกเสียงคำว่า qoş qoş
 • การออกเสียงคำว่า tuqran tuqran
 • การออกเสียงคำว่า quyan quyan
 • การออกเสียงคำว่า tawıq tawıq
 • การออกเสียงคำว่า sarıq sarıq
 • การออกเสียงคำว่า инсектоним инсектоним
 • การออกเสียงคำว่า дафния дафния
 • การออกเสียงคำว่า кырымзау кырымзау
 • การออกเสียงคำว่า күземкүз күземкүз