ภาษา:

ภาษาตาตาร์

[tt]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

หมวดหมู่: зоология

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงзоология

 • การออกเสียง : alabuğa alabuğa
 • การออกเสียง : aqçarlaq aqçarlaq
 • การออกเสียง : aqqoş aqqoş
 • การออกเสียง : arıslan arıslan
 • การออกเสียง : ärlän ärlän
 • การออกเสียง : ayu ayu
 • การออกเสียง : balıq balıq
 • การออกเสียง : baqa baqa
 • การออกเสียง : bars bars
 • การออกเสียง : bılbıl bılbıl
 • การออกเสียง : böcäk böcäk
 • การออกเสียง : bolan bolan
 • การออกเสียง : borındıq borındıq
 • การออกเสียง : börket börket
 • การออกเสียง : bozaw bozaw
 • การออกเสียง : büre büre
 • การออกเสียง : bursıq bursıq
 • การออกเสียง : cäyen cäyen
 • การออกเสียง : çelän çelän
 • การออกเสียง : cofar cofar
 • การออกเสียง : çurtan çurtan
 • การออกเสียง : duñğız duñğız
 • การออกเสียง : käkkük käkkük
 • การออกเสียง : kältä kältä
 • การออกเสียง : käräkä käräkä
 • การออกเสียง : keş keş
 • การออกเสียง : körtlek körtlek
 • การออกเสียง : kürkä kürkä
 • การออกเสียง : küse küse
 • การออกเสียง : laçın laçın
 • การออกเสียง : maymıl maymıl
 • การออกเสียง : pesnäk pesnäk
 • การออกเสียง : poşí poşí
 • การออกเสียง : qaplan qaplan
 • การออกเสียง : qaraqoş qaraqoş
 • การออกเสียง : qarçığa qarçığa
 • การออกเสียง : qarlığaç qarlığaç
 • การออกเสียง : qaz qaz
 • การออกเสียง : qırmısqa qırmısqa
 • การออกเสียง : qızıltüş qızıltüş
 • การออกเสียง : qondız qondız
 • การออกเสียง : qoş qoş
 • การออกเสียง : quyan quyan
 • การออกเสียง : sanduğaç sanduğaç
 • การออกเสียง : sarıq sarıq
 • การออกเสียง : şäwlegän şäwlegän
 • การออกเสียง : sayısqan sayısqan
 • การออกเสียง : sazan sazan
 • การออกเสียง : seläwsen seläwsen
 • การออกเสียง : sıyır sıyır
 • การออกเสียง : sıyrçıq sıyrçıq
 • การออกเสียง : söyrälüçelär söyrälüçelär
 • การออกเสียง : sualçan sualçan
 • การออกเสียง : susar susar
 • การออกเสียง : talpan talpan
 • การออกเสียง : tawıq tawıq
 • การออกเสียง : tien tien
 • การออกเสียง : tıçqan tıçqan
 • การออกเสียง : tökletürä tökletürä
 • การออกเสียง : tölke tölke
 • การออกเสียง : torna torna
 • การออกเสียง : tuqran tuqran
 • การออกเสียง : ürdäk ürdäk
 • การออกเสียง : yabalaq yabalaq
 • การออกเสียง : yanut yanut
 • การออกเสียง : yılan yılan
 • การออกเสียง : yomran yomran
 • การออกเสียง : yulbarıs yulbarıs
 • การออกเสียง : zubr zubr
 • การออกเสียง : авифауна авифауна
 • การออกเสียง : агамасыманнар агамасыманнар
 • การออกเสียง : агарчак агарчак
 • การออกเสียง : агачтишəр агачтишəр
 • การออกเสียง : агачтишәр агачтишәр
 • การออกเสียง : агаяк агаяк
 • การออกเสียง : адмирал адмирал
 • การออกเสียง : аерыкойрык аерыкойрык
 • การออกเสียง : аҗау аҗау
 • การออกเสียง : азман азман
 • การออกเสียง : айбалык айбалык
 • การออกเสียง : айгыр айгыр
 • การออกเสียง : акариналар акариналар
 • การออกเสียง : акарология акарология
 • การออกเสียง : акау акау
 • การออกเสียง : акефаллар акефаллар
 • การออกเสียง : акиба акиба
 • การออกเสียง : акинезия акинезия
 • การออกเสียง : акканат акканат
 • การออกเสียง : акканатлылар акканатлылар
 • การออกเสียง : Аккойрык Аккойрык
 • การออกเสียง : аккорсак аккорсак
 • การออกเสียง : Аккош Аккош
 • การออกเสียง : аккошлар аккошлар
 • การออกเสียง : аккүбәләк аккүбәләк
 • การออกเสียง : акмуен акмуен
 • การออกเสียง : акомис акомис
 • การออกเสียง : аксаподийлар аксаподийлар
 • การออกเสียง : аксис аксис
 • การออกเสียง : аксолотль аксолотль
 • การออกเสียง : актамак актамак