ภาษา:

ตาตาร์

[tt]

กลับไปยัง ตาตาร์

หมวดหมู่: авыллар

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงавыллар

 • การออกเสียงคำว่า әманәт әманәт
 • การออกเสียงคำว่า Күклек Күклек
 • การออกเสียงคำว่า яшәүче яшәүче
 • การออกเสียงคำว่า Кырпы Кырпы
 • การออกเสียงคำว่า Ачир Ачир
 • การออกเสียงคำว่า тархан тархан
 • การออกเสียงคำว่า туйчы туйчы
 • การออกเสียงคำว่า Туктамыш Туктамыш
 • การออกเสียงคำว่า Рәҗәп Рәҗәп
 • การออกเสียงคำว่า хуҗа хуҗа
 • การออกเสียงคำว่า Кышлау Кышлау
 • การออกเสียงคำว่า Ай Ай
 • การออกเสียงคำว่า атак атак
 • การออกเสียงคำว่า казанлы казанлы
 • การออกเสียงคำว่า Өргәнчә Өргәнчә
 • การออกเสียงคำว่า Яңа Хәсән Яңа Хәсән
 • การออกเสียงคำว่า Җегәзе Җегәзе
 • การออกเสียงคำว่า Интәр Интәр
 • การออกเสียงคำว่า Аксур Аксур
 • การออกเสียงคำว่า Тәбәрле Тәбәрле
 • การออกเสียงคำว่า Тәпкин Тәпкин
 • การออกเสียงคำว่า Яманавыл Яманавыл
 • การออกเสียงคำว่า Карыш Карыш
 • การออกเสียงคำว่า Шәбәл Шәбәл
 • การออกเสียงคำว่า Калтай Калтай
 • การออกเสียงคำว่า Төмәнәк Төмәнәк
 • การออกเสียงคำว่า акбалык акбалык
 • การออกเสียงคำว่า Шуран Шуран
 • การออกเสียงคำว่า Угымаер Угымаер
 • การออกเสียงคำว่า Балтамак Балтамак
 • การออกเสียงคำว่า Омавыл Омавыл
 • การออกเสียงคำว่า Нокат Нокат
 • การออกเสียงคำว่า Рәнчек Рәнчек
 • การออกเสียงคำว่า Йөгәмәш Йөгәмәш
 • การออกเสียงคำว่า Җилбулактамак Җилбулактамак
 • การออกเสียงคำว่า Албуга Албуга
 • การออกเสียงคำว่า Югары Арша Югары Арша
 • การออกเสียงคำว่า Кәртәле-Запань Кәртәле-Запань
 • การออกเสียงคำว่า Белекте Белекте
 • การออกเสียงคำว่า Балымер Балымер
 • การออกเสียงคำว่า Кугытау Кугытау
 • การออกเสียงคำว่า Карагай Карагай
 • การออกเสียงคำว่า Юршак Юршак
 • การออกเสียงคำว่า Чүплекүл Чүплекүл
 • การออกเสียงคำว่า Үләртеш Үләртеш
 • การออกเสียงคำว่า Тибенде Тибенде
 • การออกเสียงคำว่า Госмания Госмания
 • การออกเสียงคำว่า Оргыды Оргыды
 • การออกเสียงคำว่า Үләнкүл Үләнкүл
 • การออกเสียงคำว่า Тауҗамал Тауҗамал
 • การออกเสียงคำว่า Түбән Төлмәй Түбән Төлмәй
 • การออกเสียงคำว่า Малчын Малчын
 • การออกเสียงคำว่า Мәтәүбаш Мәтәүбаш
 • การออกเสียงคำว่า Уштамак Уштамак
 • การออกเสียงคำว่า Баткак Баткак
 • การออกเสียงคำว่า Тубылтура Тубылтура
 • การออกเสียงคำว่า Салдыбаш Салдыбаш
 • การออกเสียงคำว่า козгын козгын
 • การออกเสียงคำว่า Бәрәскә Бәрәскә
 • การออกเสียงคำว่า Яндек Яндек
 • การออกเสียงคำว่า Кәшә Кәшә
 • การออกเสียงคำว่า Үзәнбаш Үзәнбаш
 • การออกเสียงคำว่า Бакчагөл Бакчагөл
 • การออกเสียงคำว่า Кырма Кырма
 • การออกเสียงคำว่า Кыргап Кыргап
 • การออกเสียงคำว่า Яңавыл Яңавыл
 • การออกเสียงคำว่า Шүрнәк Шүрнәк
 • การออกเสียงคำว่า Камчалытамак Камчалытамак
 • การออกเสียงคำว่า Яңа Абзак Яңа Абзак
 • การออกเสียงคำว่า Асы Асы
 • การออกเสียงคำว่า Агдәл Агдәл
 • การออกเสียงคำว่า Кумыслы Кумыслы
 • การออกเสียงคำว่า Айгырбаткан Айгырбаткан
 • การออกเสียงคำว่า Салаер Салаер
 • การออกเสียงคำว่า Кыпчак Кыпчак
 • การออกเสียงคำว่า Кәчүк Кәчүк
 • การออกเสียงคำว่า Шәмәрдән Шәмәрдән
 • การออกเสียงคำว่า Аслана Аслана
 • การออกเสียงคำว่า Тускимә Тускимә
 • การออกเสียงคำว่า Чорналы Чорналы
 • การออกเสียงคำว่า Югары Әүҗән Югары Әүҗән
 • การออกเสียงคำว่า Отос Отос
 • การออกเสียงคำว่า Карагай-Йорт Карагай-Йорт
 • การออกเสียงคำว่า Җилбулак Җилбулак
 • การออกเสียงคำว่า Карбан Карбан
 • การออกเสียงคำว่า Казанлытамак Казанлытамак
 • การออกเสียงคำว่า Тугыз Тугыз
 • การออกเสียงคำว่า Күлавыл Күлавыл
 • การออกเสียงคำว่า Абтай Абтай
 • การออกเสียงคำว่า Чиялек Чиялек
 • การออกเสียงคำว่า Остачы Остачы
 • การออกเสียงคำว่า Сәвекле Сәвекле
 • การออกเสียงคำว่า Түбән Ятва Түбән Ятва
 • การออกเสียงคำว่า Тәвриз Тәвриз
 • การออกเสียงคำว่า Ахман Ахман
 • การออกเสียงคำว่า Кистем Кистем
 • การออกเสียงคำว่า Хәтнә Хәтнә
 • การออกเสียงคำว่า Меткә Меткә
 • การออกเสียงคำว่า Әшеван Әшеван
 • การออกเสียงคำว่า Куянавыл Куянавыл