ภาษา:

ตุรกี

[tr]

กลับไปยัง ตุรกี

 • การออกเสียงคำว่า a,A a,A
 • การออกเสียงคำว่า ç,Ç ç,Ç
 • การออกเสียงคำว่า d,D d,D
 • การออกเสียงคำว่า e,E e,E
 • การออกเสียงคำว่า g,G g,G
 • การออกเสียงคำว่า f,F f,F
 • การออกเสียงคำว่า ğ,Ğ ğ,Ğ
 • การออกเสียงคำว่า c,C c,C
 • การออกเสียงคำว่า b,B b,B
 • การออกเสียงคำว่า h,H h,H
 • การออกเสียงคำว่า ı,I ı,I
 • การออกเสียงคำว่า i,İ i,İ
 • การออกเสียงคำว่า k,K k,K
 • การออกเสียงคำว่า j,J j,J
 • การออกเสียงคำว่า l,L l,L
 • การออกเสียงคำว่า n,N n,N
 • การออกเสียงคำว่า m,M m,M
 • การออกเสียงคำว่า ö,Ö ö,Ö
 • การออกเสียงคำว่า o,O o,O
 • การออกเสียงคำว่า p,P p,P
 • การออกเสียงคำว่า r,R r,R
 • การออกเสียงคำว่า s,S s,S
 • การออกเสียงคำว่า ş,Ş ş,Ş
 • การออกเสียงคำว่า t,T t,T
 • การออกเสียงคำว่า u,U u,U
 • การออกเสียงคำว่า v,V v,V
 • การออกเสียงคำว่า ü,Ü ü,Ü
 • การออกเสียงคำว่า z,Z z,Z
 • การออกเสียงคำว่า y,Y y,Y
 • การออกเสียงคำว่า ü ü