ภาษา:

ตุรกี

[tr]

กลับไปยัง ตุรกี

 • การออกเสียงคำว่า Malatya Malatya
 • การออกเสียงคำว่า Şanlıurfa Şanlıurfa
 • การออกเสียงคำว่า Kırıkkale Kırıkkale
 • การออกเสียงคำว่า Niğde Niğde
 • การออกเสียงคำว่า Karabük Karabük
 • การออกเสียงคำว่า Tunceli Tunceli
 • การออกเสียงคำว่า Manisa Manisa
 • การออกเสียงคำว่า Siirt Siirt
 • การออกเสียงคำว่า Kırklareli Kırklareli
 • การออกเสียงคำว่า ordu ordu
 • การออกเสียงคำว่า Karaman Karaman
 • การออกเสียงคำว่า Uşak Uşak
 • การออกเสียงคำว่า Mardin Mardin
 • การออกเสียงคำว่า Sinop Sinop
 • การออกเสียงคำว่า Kırşehir Kırşehir
 • การออกเสียงคำว่า Osmaniye Osmaniye
 • การออกเสียงคำว่า Kars Kars
 • การออกเสียงคำว่า Yalova Yalova
 • การออกเสียงคำว่า Mersin Mersin
 • การออกเสียงคำว่า Sivas Sivas
 • การออกเสียงคำว่า Kocaeli Kocaeli
 • การออกเสียงคำว่า Rize Rize
 • การออกเสียงคำว่า Kastamonu Kastamonu
 • การออกเสียงคำว่า Yozgat Yozgat
 • การออกเสียงคำว่า Muğla Muğla
 • การออกเสียงคำว่า Şırnak Şırnak
 • การออกเสียงคำว่า Konya Konya
 • การออกเสียงคำว่า Sakarya Sakarya
 • การออกเสียงคำว่า Kayseri Kayseri
 • การออกเสียงคำว่า Zonguldak Zonguldak