ภาษา:

ภาษาตุรกี

[tr]

กลับไปยังภาษาตุรกี

หมวดหมู่: Türkiye'nin illeri

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTürkiye'nin illeri

 • การออกเสียง : Eskişehir Eskişehir
 • การออกเสียง : Sivas Sivas
 • การออกเสียง : Kayseri Kayseri
 • การออกเสียง : Edirne Edirne
 • การออกเสียง : Giresun Giresun
 • การออกเสียง : Yozgat Yozgat
 • การออกเสียง : Nevşehir Nevşehir
 • การออกเสียง : Niğde Niğde
 • การออกเสียง : Ağrı Ağrı
 • การออกเสียง : Adana Adana
 • การออกเสียง : Mardin Mardin
 • การออกเสียง : Mersin Mersin
 • การออกเสียง : Gümüşhane Gümüşhane
 • การออกเสียง : ordu ordu
 • การออกเสียง : aydın aydın
 • การออกเสียง : Erzurum Erzurum
 • การออกเสียง : Kırıkkale Kırıkkale
 • การออกเสียง : Kırşehir Kırşehir
 • การออกเสียง : Çanakkale Çanakkale
 • การออกเสียง : Samsun Samsun
 • การออกเสียง : Muğla Muğla
 • การออกเสียง : Düzce Düzce
 • การออกเสียง : Isparta Isparta
 • การออกเสียง : Aksaray Aksaray
 • การออกเสียง : Tekirdağ Tekirdağ
 • การออกเสียง : Gaziantep Gaziantep
 • การออกเสียง : Malatya Malatya
 • การออกเสียง : Diyarbakır Diyarbakır
 • การออกเสียง : Şanlıurfa Şanlıurfa
 • การออกเสียง : Elazığ Elazığ
 • การออกเสียง : Balıkesir Balıkesir
 • การออกเสียง : Kırklareli Kırklareli
 • การออกเสียง : Konya Konya
 • การออกเสียง : Denizli Denizli
 • การออกเสียง : Bingöl Bingöl
 • การออกเสียง : Tunceli Tunceli
 • การออกเสียง : Kahramanmaraş Kahramanmaraş
 • การออกเสียง : Uşak Uşak
 • การออกเสียง : Siirt Siirt
 • การออกเสียง : Osmaniye Osmaniye
 • การออกเสียง : Çankırı Çankırı
 • การออกเสียง : Burdur Burdur
 • การออกเสียง : Kastamonu Kastamonu
 • การออกเสียง : Bilecik Bilecik
 • การออกเสียง : Rize Rize
 • การออกเสียง : Hakkari Hakkari
 • การออกเสียง : Sinop Sinop
 • การออกเสียง : Bitlis Bitlis
 • การออกเสียง : Adıyaman Adıyaman
 • การออกเสียง : Zonguldak Zonguldak
 • การออกเสียง : Kilis Kilis
 • การออกเสียง : Kocaeli Kocaeli
 • การออกเสียง : Manisa Manisa
 • การออกเสียง : Çorum Çorum
 • การออกเสียง : Yalova Yalova
 • การออกเสียง : afyon afyon
 • การออกเสียง : Ardahan Ardahan
 • การออกเสียง : Hatay Hatay
 • การออกเสียง : Kütahya Kütahya
 • การออกเสียง : Bartın Bartın
 • การออกเสียง : Şırnak Şırnak
 • การออกเสียง : Iğdır Iğdır
 • การออกเสียง : Kars Kars
 • การออกเสียง : Bayburt Bayburt
 • การออกเสียง : Tokat Tokat
 • การออกเสียง : Erzincan Erzincan
 • การออกเสียง : Muş Muş
 • การออกเสียง : Sakarya Sakarya
 • การออกเสียง : Karaman Karaman
 • การออกเสียง : Bolu Bolu
 • การออกเสียง : Artvin Artvin
 • การออกเสียง : Karabük Karabük