ภาษา:

ตุรกี

[tr]

กลับไปยัง ตุรกี

 • การออกเสียงคำว่า I. Bayezit I. Bayezit
 • การออกเสียงคำว่า III. Ahmet III. Ahmet
 • การออกเสียงคำว่า I. Mahmut I. Mahmut
 • การออกเสียงคำว่า II. Mahmut II. Mahmut
 • การออกเสียงคำว่า I. Abdülmecit I. Abdülmecit
 • การออกเสียงคำว่า IV. Murat IV. Murat
 • การออกเสียงคำว่า V. Murat V. Murat
 • การออกเสียงคำว่า V. Mehmet V. Mehmet
 • การออกเสียงคำว่า I. Abdülhamit I. Abdülhamit
 • การออกเสียงคำว่า II. Abdülhamit II. Abdülhamit
 • การออกเสียงคำว่า I. Mehmet I. Mehmet
 • การออกเสียงคำว่า VI. Mehmet VI. Mehmet
 • การออกเสียงคำว่า I. Abdülaziz I. Abdülaziz
 • การออกเสียงคำว่า IV. Mustafa IV. Mustafa
 • การออกเสียงคำว่า III. Selim III. Selim
 • การออกเสียงคำว่า III. Mustafa III. Mustafa
 • การออกเสียงคำว่า III. Osman III. Osman
 • การออกเสียงคำว่า II. Osman II. Osman
 • การออกเสียงคำว่า I. Osman I. Osman