ภาษา:

ตุรกี

[tr]

กลับไปยัง ตุรกี

 • การออกเสียงคำว่า sırdaş sırdaş
 • การออกเสียงคำว่า yoklama yoklama
 • การออกเสียงคำว่า özveri özveri
 • การออกเสียงคำว่า suskunluk suskunluk
 • การออกเสียงคำว่า anormallik anormallik
 • การออกเสียงคำว่า varyasyon varyasyon
 • การออกเสียงคำว่า tapu tapu
 • การออกเสียงคำว่า gaz gaz
 • การออกเสียงคำว่า yaklaşım yaklaşım
 • การออกเสียงคำว่า senkronizasyon senkronizasyon
 • การออกเสียงคำว่า nedamet nedamet
 • การออกเสียงคำว่า körük körük
 • การออกเสียงคำว่า gondol gondol
 • การออกเสียงคำว่า tesis tesis
 • การออกเสียงคำว่า küf küf
 • การออกเสียงคำว่า hoşbeş hoşbeş
 • การออกเสียงคำว่า zürriyet zürriyet
 • การออกเสียงคำว่า leylâk leylâk
 • การออกเสียงคำว่า kalbur kalbur
 • การออกเสียงคำว่า resepsiyon resepsiyon
 • การออกเสียงคำว่า materyal materyal
 • การออกเสียงคำว่า keyfiyet keyfiyet
 • การออกเสียงคำว่า garsonluk garsonluk
 • การออกเสียงคำว่า vebal vebal
 • การออกเสียงคำว่า riya riya
 • การออกเสียงคำว่า musibet musibet
 • การออกเสียงคำว่า yamak yamak
 • การออกเสียงคำว่า tatlandırıcı tatlandırıcı
 • การออกเสียงคำว่า niyaz niyaz
 • การออกเสียงคำว่า surat surat