ภาษา:

ตุรกี

[tr]

กลับไปยัง ตุรกี

 • การออกเสียงคำว่า Bono Bono
 • การออกเสียงคำว่า Ece Seçkin Ece Seçkin
 • การออกเสียงคำว่า libero libero
 • การออกเสียงคำว่า oda oda
 • การออกเสียงคำว่า CD CD
 • การออกเสียงคำว่า sol sol
 • การออกเสียงคำว่า trampetçi trampetçi
 • การออกเสียงคำว่า Türk sanat müziği Türk sanat müziği
 • การออกเสียงคำว่า Nirvana Nirvana
 • การออกเสียงคำว่า hip hop hip hop
 • การออกเสียงคำว่า MP3 MP3
 • การออกเสียงคำว่า Spotify Spotify
 • การออกเสียงคำว่า opera opera
 • การออกเสียงคำว่า adagio adagio
 • การออกเสียงคำว่า intermezzo intermezzo
 • การออกเสียงคำว่า diminuendo diminuendo
 • การออกเสียงคำว่า bis bis
 • การออกเสียงคำว่า Altan Altan
 • การออกเสียงคำว่า yan flüt yan flüt
 • การออกเสียงคำว่า metronom metronom
 • การออกเสียงคำว่า gama gama
 • การออกเสียงคำว่า duo duo
 • การออกเสียงคำว่า skala skala
 • การออกเสียงคำว่า kantat kantat
 • การออกเสียงคำว่า bolero bolero
 • การออกเสียงคำว่า helikon helikon
 • การออกเสียงคำว่า harp harp
 • การออกเสียงคำว่า zil zil
 • การออกเสียงคำว่า ilhan ersahin ilhan ersahin
 • การออกเสียงคำว่า def def