ภาษา:

ตุรกี

[tr]

กลับไปยัง ตุรกี

 • การออกเสียงคำว่า Aziz Aziz
 • การออกเสียงคำว่า Noel Noel
 • การออกเสียงคำว่า Ekümenik Ekümenik
 • การออกเสียงคำว่า Kilise babaları Kilise babaları
 • การออกเสียงคำว่า Havari Havari
 • การออกเสียงคำว่า Sinod Sinod
 • การออกเสียงคำว่า Episkopos Episkopos
 • การออกเสียงคำว่า Kitab-ı mukaddes Kitab-ı mukaddes
 • การออกเสียงคำว่า ermiş ermiş
 • การออกเสียงคำว่า Konsil Konsil
 • การออกเสียงคำว่า İncil İncil
 • การออกเสียงคำว่า vaftiz vaftiz
 • การออกเสียงคำว่า Eski ahit Eski ahit
 • การออกเสียงคำว่า Apostolik Apostolik
 • การออกเสียงคำว่า Yeni ahit Yeni ahit
 • การออกเสียงคำว่า evliya evliya
 • การออกเสียงคำว่า ortodoks ortodoks
 • การออกเสียงคำว่า Asli günah Asli günah
 • การออกเสียงคำว่า Paskalya Paskalya
 • การออกเสียงคำว่า kilise kilise
 • การออกเสียงคำว่า İlk günah İlk günah
 • การออกเสียงคำว่า Tevrat Tevrat
 • การออกเสียงคำว่า keşiş keşiş
 • การออกเสียงคำว่า Haç çıkarmak Haç çıkarmak
 • การออกเสียงคำว่า Haç işareti Haç işareti
 • การออกเสียงคำว่า rahip rahip
 • การออกเสียงคำว่า katolik katolik