ภาษา:

ภาษาตุรกี

[tr]

กลับไปยังภาษาตุรกี

หมวดหมู่: chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียง : tali tali
 • การออกเสียง : tulu tulu
 • การออกเสียง : berkelyum berkelyum
 • การออกเสียง : kripto kripto
 • การออกเสียง : kripton kripton
 • การออกเสียง : tul tul
 • การออกเสียง : klor klor
 • การออกเสียง : loto loto
 • การออกเสียง : tal tal
 • การออกเสียง : silikon silikon
 • การออกเสียง : Uran Uran
 • การออกเสียง : bizmut bizmut
 • การออกเสียง : germanyum germanyum
 • การออกเสียง : astatin astatin
 • การออกเสียง : galyum galyum
 • การออกเสียง : nicel nicel
 • การออกเสียง : astat astat
 • การออกเสียง : manganez manganez
 • การออกเสียง : potas potas
 • การออกเสียง : silici silici
 • การออกเสียง : feri feri
 • การออกเสียง : neodim neodim
 • การออกเสียง : praseodim praseodim
 • การออกเสียง : temir temir
 • การออกเสียง : terbi terbi
 • การออกเสียง : timbal timbal
 • การออกเสียง : vanadyum vanadyum