ภาษา:

ตุรกี

[tr]

กลับไปยัง ตุรกี

 • การออกเสียงคำว่า galyum galyum
 • การออกเสียงคำว่า berkelyum berkelyum
 • การออกเสียงคำว่า baryum baryum
 • การออกเสียงคำว่า radyo radyo
 • การออกเสียงคำว่า Itri Itri
 • การออกเสียงคำว่า indi indi
 • การออกเสียงคำว่า arsenik arsenik
 • การออกเสียงคำว่า selen selen
 • การออกเสียงคำว่า tellur tellur
 • การออกเสียงคำว่า karbon karbon
 • การออกเสียงคำว่า azot azot
 • การออกเสียงคำว่า Gümüş Gümüş
 • การออกเสียงคำว่า astat astat
 • การออกเสียงคำว่า platin platin
 • การออกเสียงคำว่า disprosium disprosium
 • การออกเสียงคำว่า tungsten tungsten
 • การออกเสียงคำว่า nikel nikel