ภาษา:

ภาษาตุรกี

[tr]

กลับไปยังภาษาตุรกี

หมวดหมู่: chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียง : ajan ajan
 • การออกเสียง : aktinyum aktinyum
 • การออกเสียง : altın altın
 • การออกเสียง : alüminyum alüminyum
 • การออกเสียง : antimon antimon
 • การออกเสียง : apatit apatit
 • การออกเสียง : Argo Argo
 • การออกเสียง : arsenik arsenik
 • การออกเสียง : asatatin asatatin
 • การออกเสียง : astat astat
 • การออกเสียง : astatin astatin
 • การออกเสียง : azot azot
 • การออกเสียง : bakır bakır
 • การออกเสียง : baryum baryum
 • การออกเสียง : bati bati
 • การออกเสียง : berilyum berilyum
 • การออกเสียง : berkelyum berkelyum
 • การออกเสียง : besi besi
 • การออกเสียง : bizmut bizmut
 • การออกเสียง : bohriyum bohriyum
 • การออกเสียง : brom brom
 • การออกเสียง : cer cer
 • การออกเสียง : çinko çinko
 • การออกเสียง : civa civa
 • การออกเสียง : curiyum curiyum
 • การออกเสียง : darmstadtiyum darmstadtiyum
 • การออกเสียง : demir demir
 • การออกเสียง : disprosium disprosium
 • การออกเสียง : dubniyum dubniyum
 • การออกเสียง : eınsteınyum eınsteınyum
 • การออกเสียง : eten eten
 • การออกเสียง : europyum europyum
 • การออกเสียง : fer fer
 • การออกเสียง : fluor fluor
 • การออกเสียง : fosfor fosfor
 • การออกเสียง : galyum galyum
 • การออกเสียง : German German
 • การออกเสียง : germanyum germanyum
 • การออกเสียง : Gümüş Gümüş
 • การออกเสียง : hassiyum hassiyum
 • การออกเสียง : helyum helyum
 • การออกเสียง : hidrojen hidrojen
 • การออกเสียง : indi indi
 • การออกเสียง : Itri Itri
 • การออกเสียง : itriyum itriyum
 • การออกเสียง : itterbiyum itterbiyum
 • การออกเสียง : iyot iyot
 • การออกเสียง : kadmiyum kadmiyum
 • การออกเสียง : kalay kalay
 • การออกเสียง : kalsiyum kalsiyum
 • การออกเสียง : karbon karbon
 • การออกเสียง : klor klor
 • การออกเสียง : kobalt kobalt
 • การออกเสียง : kömür kömür
 • การออกเสียง : kripto kripto
 • การออกเสียง : kripton kripton
 • การออกเสียง : krom krom
 • การออกเสียง : ksenon ksenon
 • การออกเสียง : Kükürt Kükürt
 • การออกเสียง : kurgu kurgu
 • การออกเสียง : kurşun kurşun
 • การออกเสียง : lantan lantan
 • การออกเสียง : lityum lityum
 • การออกเสียง : loto loto
 • การออกเสียง : lutesyum lutesyum
 • การออกเสียง : magnezyum magnezyum
 • การออกเสียง : mangan mangan
 • การออกเสียง : manganez manganez
 • การออกเสียง : meitneriyum meitneriyum
 • การออกเสียง : mendelevyum mendelevyum
 • การออกเสียง : mis mis
 • การออกเสียง : neodim neodim
 • การออกเสียง : neon neon
 • การออกเสียง : neptunyum neptunyum
 • การออกเสียง : nicel nicel
 • การออกเสียง : nikel nikel
 • การออกเสียง : niobyum niobyum
 • การออกเสียง : nobelyum nobelyum
 • การออกเสียง : oksijen oksijen
 • การออกเสียง : ozon ozon
 • การออกเสียง : paladyum paladyum
 • การออกเสียง : palladyum palladyum
 • การออกเสียง : platin platin
 • การออกเสียง : plutonyum plutonyum
 • การออกเสียง : polonyum polonyum
 • การออกเสียง : potas potas
 • การออกเสียง : potasyum potasyum
 • การออกเสียง : praseodim praseodim
 • การออกเสียง : prometyum prometyum
 • การออกเสียง : protaktinyum protaktinyum
 • การออกเสียง : radon radon
 • การออกเสียง : radyo radyo
 • การออกเสียง : radyum radyum
 • การออกเสียง : rodyum rodyum
 • การออกเสียง : röntgenyum röntgenyum
 • การออกเสียง : rubidyum rubidyum
 • การออกเสียง : rutherfordiyum rutherfordiyum
 • การออกเสียง : rutherfordyum rutherfordyum