ภาษา:

ตุรกี

[tr]

กลับไปยัง ตุรกี

 • การออกเสียงคำว่า titan titan
 • การออกเสียงคำว่า ozon ozon
 • การออกเสียงคำว่า bizmut bizmut
 • การออกเสียงคำว่า apatit apatit
 • การออกเสียงคำว่า volfram volfram
 • การออกเสียงคำว่า radon radon
 • การออกเสียงคำว่า fluor fluor
 • การออกเสียงคำว่า kobalt kobalt
 • การออกเสียงคำว่า brom brom
 • การออกเสียงคำว่า fosfor fosfor
 • การออกเสียงคำว่า lantan lantan
 • การออกเสียงคำว่า antimon antimon
 • การออกเสียงคำว่า kripton kripton
 • การออกเสียงคำว่า tantal tantal
 • การออกเสียงคำว่า krom krom
 • การออกเสียงคำว่า Argo Argo
 • การออกเสียงคำว่า neon neon
 • การออกเสียงคำว่า eten eten
 • การออกเสียงคำว่า ajan ajan
 • การออกเสียงคำว่า kurgu kurgu
 • การออกเสียงคำว่า kömür kömür
 • การออกเสียงคำว่า skandiyum skandiyum
 • การออกเสียงคำว่า niobyum niobyum
 • การออกเสียงคำว่า terbiyum terbiyum
 • การออกเสียงคำว่า sezyum sezyum
 • การออกเสียงคำว่า oksijen oksijen
 • การออกเสียงคำว่า toryum toryum
 • การออกเสียงคำว่า rodyum rodyum
 • การออกเสียงคำว่า talyum talyum
 • การออกเสียงคำว่า potasyum potasyum